Οι Γιατροί του Κόσμου εργάζονται συστηματικά με στόχο τη συνεχή προσέγγιση χρηματοδοτικών μέσων (ιδιωτικών και θεσμικών), αποσκοπώντας στη λειτουργική βιωσιμότητα των προγραμμάτων τους και κατ’ επέκταση τη συνολική βιωσιμότητα του φορέα.

Σε επίπεδο οργανογράμματος διαθέτουν τμήμα εξεύρεσης πόρων, τμήμα επικοινωνίας και δημοσίων σχέσεων και τμήμα προγραμμάτων τα οποία συνεργάζονται για την τακτική προσέγγιση πιθανών χρηματοδοτών αναφορικά με την αποτελεσματικότητα των προγραμμάτων την αναγκαιότητα υποστήριξης των δράσεων που υλοποιούν.

Παράλληλα οι Γιατροί του Κόσμου πραγματοποιούν περιοδικές ενέργειες ενημέρωσης και διάχυσης των αποτελεσμάτων από την υλοποίηση κάθε προγράμματος προς συγκεκριμένους δωρητές, χρηματοδότες.

 

 

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •