Η έκθεση σε αστυνομική βία μπορεί να προκαλέσει στα παιδιά σωματικά, γνωστικά, συναισθηματικά και κοινωνικά τραύματα. Επιπλέον, επηρεάζει αρνητικά τη νοοτροπία των παιδιών-θυμάτων αλλά και των συνομηλίκων τους όσον αφορά την άποψή τους για το σύστημα απονομής δικαιοσύνης και την Αστυνομία και κατ’ επέκταση την κοινωνική τους ενσωμάτωση.

Οι παραστάσεις που έχουν αποκομίσει πολλά ελληνόπουλα Ρομά καταγωγής (ιδιαίτερα σε περιθωριοποιημένες περιοχές-γκέτο) από την Δικαιοσύνη και τα εκτελεστικά της όργανα είναι τουλάχιστον αρνητικές. Είναι διαχρονικά θεατές βίαιων αστυνομικών επιχειρήσεων κατά την εκτέλεση ενταλμάτων ερεύνης/σύλληψης ακούνε για διακριτική μεταχείριση και φυλετικά προκατειλημμένες αστυνομικές έρευνες εις βάρος της κοινωνικής τους ομάδας. Άλλωστε και τα Μ.Μ.Ε πάντοτε αναφέρουν τον όρο ‘’Ρομά’’ στα αστυνομικά τους δελτία και εντείνουν την συλλογική απόδοση παραβατικότητας.

Οι εμπειρίες αυτές τους αποδίδουν ένα στίγμα παραβατικότητας από πολύ μικρή ηλικία και ως προς το πώς αντιλαμβάνονται τα ίδια την θέση τους στην κοινωνία αλλά και πως η κοινωνία τους αντιμετωπίζει. Και όσο έντονη είναι η παρουσία της Πολιτείας μέσω της Δαμοκλείου σπάθης της ποινικής καταστολής, τόσο απούσα είναι σε νευραλγικούς τομείς της ζωής τους. Περιθωριοποιημένα σχολεία, σχολική διαρροή, βεβιασμένοι/πρόωροι γάμοι κτλ, συντελούν το πλαίσιο στο οποίο ζουν και μεγαλώνουν, ενώ η διοίκηση και η κοινή γνώμη επαφίεται στο συναινετικό αφήγημα ότι ‘’είναι επιλογή τους να ζουν έτσι-είναι η κουλτούρα τους’’.

Η Ελληνική Αστυνομία οφείλει και μπορεί να γεφυρώσει το χάσμα με την Ρομά κοινότητα και να συνεπικουρήσει στην κοινωνική ένταξη της κοινότητας. Η πολιτισμική διαμεσολάβηση και η συνεχής επιμόρφωση στα Ανθρώπινα Δικαιώματα στο αστυνομικό σώμα είναι μερικά από τα διαθέσιμα εργαλεία, όπως έχει συστήνει άλλωστε και το Συμβούλιο της Ευρώπης, ώστε να σπάσουν τα ‘’γκέτο’’, όχι δια της βίας αλλά μέσω της αποκαταστατικής δικαιοσύνης.

 

Γεώργιος Π. Τσιάκαλος, Δικηγόρος-Εγκληματολόγος (Forensic Criminologist), Πολιτικός Επιστήμονας, Ιατρική Σχολή (MSc), Ειδικός Εμπειρογνώμων του Συμβουλίου της Ευρώπης

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •