Με την παρούσα εγκύκλιο του Υπουργείου Εργασίας παρέχονται οδηγίες σχετικά με την απόδοση ΑΜΚΑ σε δικαιούχους διεθνούς προστασίας και αιτούντες άσυλο.

Μεταξύ άλλων, διευκρινίζεται πλέον ότι προϋπόθεση για την έκδοση του ΑΜΚΑ δεν αποτελεί η ύπαρξη εργασιακής σχέσης ή η παροχή υπηρεσιών ή έργου. Επίσης, αποσαφηνίζεται ότι τα δελτία αιτούντος διεθνή προστασία εμπίπτουν πλήρως στα εκ του νόμου απαιτούμενα στοιχεία ταυτότητας.

Υπενθυμίζεται ότι κατά το παρελθόν οι αρμόδιες υπηρεσίες ζητούσαν συχνά την προσκόμιση σχετικής σύμβασης εργασίας για την απόδοσή ΑΜΚΑ στους πρόσφυγες και αιτούντες άσυλο, γεγονός που είχε προκαλέσει σοβαρές δυσχέρειες πρόσβασης σε υπηρεσίες υγείας και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης στους ενδιαφερομένους.

Οι Médecins du Monde Greece – Γιατροί του Κόσμου, μεταξύ των οργανώσεων και των φορέων της κοινωνίας των πολιτών που είχαν επισημάνει το πρόβλημα προς τις αρχές,  ήδη από το Σεπτέμβριο του 2016 είχαμε θέσει τα σοβαρά εμπόδια στην παροχή υπηρεσιών υγείας που αντιμετώπιζαν οι ενδιαφερόμενοι. Την περασμένη βδομάδα, μαζί με άλλες ιατρικές οργανώσεις, θέσαμε εκ νέου το ζήτημα σε σχετική συνάντηση με την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας.

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •