Σε λίγες μέρες το Ευρωπαϊκό Γραφείο Διπλωματών Ευρεσιτεχνίας θα εξετάσει την προσφυγή που καταθέσαμε ως Γιατροί του Κόσμου μαζί με άλλες οργανώσεις από 17 χώρες της Ευρώπης κατά του διπλώματος ευρεσιτεχνίας της φαρμακευτικής εταιρείας Gilead Sciences. Το ίπλωμα αυτό επιτρέπει στην Gilead να εξασφαλίζει υψηλές τιμές για το sofosbuvir, την κυρία δραστική ουσία για την παραγωγή φαρμάκων κατά της ηπατίτιδας C. Ως Γιατροί του Κόσμου συνεχίζουμε τον αγώνα για φθηνότερα φάρμακα. Ζητούμε να δοθεί ένα τέλος στο αδικαιολόγητο μονοπώλιο που εμποδίζει εκατομμύρια ανθρώπους να έχουν πρόσβαση στην αναγκαία θεραπεία

2018 EPO TWEETS UK5

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •