Για την προώθηση ενός ασφαλέστερου σχολικού περιβάλλοντος

Ο χειμώνας ήρθε, τα σχολεία ξανα-άνοιξαν και μαζί με αυτά ξεκινούν και οι δράσεις των Γιατρών του Κόσμου που στοχεύουν στην ενίσχυση και την ενδυνάμωση της σχολικής κοινότητας για ένα πιο υγιές, πολυσυλλεκτικό και σύγχρονο σχολικό περιβάλλον.

Στο πλαίσιο αυτό, οι Γιατροί του Κόσμου ανακοινώνουν με χαρά το ξεκίνημα του σχεδίου OP.E.N (2021-2-EL01-KA210-SCH-000050953) το οποίο αποσκοπεί στην ανάπτυξη ενός μηχανισμού για την αξιολόγηση της ανάγκης παροχής ψυχολογικών πρώτων βοηθειών σε έφηβους μαθητές.

Ως συντονιστής φορέας της υλοποίησης του σχεδίου, οι Γιατροί του Κόσμου στοχεύουν μέσα από την υλοποίησή του στη θεσμοθέτηση έγκαιρων συστημάτων αναγνώρισης ψυχοκοινωνικών προβλημάτων στη μαθητική κοινότητα, την ενίσχυση της θετικής αλληλεπίδρασης μεταξύ των διαφόρων συντελεστών της σχολικής κοινότητας και την ενίσχυση και προώθηση πολιτικών ψυχοκοινωνικής φροντίδας στο πλαίσιο της λειτουργίας του σχολείου.

Το σχέδιο OP.E.N (2021-2-EL01-KA210-SCH-000050953) αφορά επαγγελματίες στον τομέα της εκπαίδευσης (εκπαιδευτικούς, διοικητικό και βοηθητικό προσωπικό σχολείων) και γονείς-εκπροσώπους συλλόγων γονέων, ώστε να μπορούν να εντοπίζουν και να ανταποκρίνονται άμεσα σε έκτακτα περιστατικά ψυχικής υγείας. Ο απώτερος στόχος του σχεδίου είναι η δημιουργία ενός εκσυγχρονισμένου και προσαρμοσμένου εργαλείου και οδηγού πρώτων βοηθειών ψυχικής υγείας, προωθώντας ένα πλαίσιο ασφαλέστερου σχολικού περιβάλλοντος.

Οι Γιατροί του Κόσμου απευθύνουν πρόσκληση σε όλα τα μέλη της σχολικής κοινότητας να συμμετάσχουν στην επίτευξη των στόχων του σχεδίου OP.E.N, συμμετέχοντας στις διαδικτυακές δράσεις. Για δηλώσεις συμμετοχής επικοινωνήστε με την Έλλη Ξένου, στο info@mdmgreece.gr ή στο 210 3213150.
Logos

 

 


unnamedNew_Erasmus_2021-2027_EU_emblem_with_tagline-pos-EL (3)Open-Logos-4-GR

 

 

Το σχέδιο OP.E.N (2021-2-EL01-KA210-SCH-000050953) “Developing a Tool to assess the need for Psychological First Aid to adolescents school pupils” χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus+ της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο δράσης KA210-SCH – Small-scale partnerships in school education και εποπτεύεται από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ), το οποίο έχει τον ρόλο Εθνικής Μονάδας Συντονισμού για τους τομείς της Εκπαίδευσης και της Κατάρτισης του ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+ 2021-2027. Το σχέδιο υλοποιείται από κοινοπραξία τεσσάρων φορέων της Κοινωνίας των Πολιτών από την Ελλάδα (Γιατροί του Κόσμου – Συντονιστής Έργου), τη Γαλλία (Syncnify) και την Κύπρο (Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου και Citizens In Power).

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή του παρόντος Δελτίου Τύπου δεν συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντανακλά τις απόψεις μόνο των δημιουργών, και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που εμπεριέχονται σε αυτό.

 

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

MdM Greece-1458