Οι Γιατροί του Κόσμου φιλοξενούν τη Δευτέρα 2 Μαΐου 2011, ώρα 16.00 μ.μ. την πρώτη συνάντηση του δικτύου κοινωνικής υποστήριξης διαφορετικών εθνοπολιτισμικών ομάδων στην Αθήνα.

Στόχος του δικτύου είναι η δημιουργία μιας ομάδας επαγγελματιών, η οποία θα μοιράζεται πληροφορίες, θα εργάζεται μαζί, θα ανταλλάσει γνώσεις, θα παρέχει συνηγορία, θα διοργανώνει σεμινάρια επιμόρφωσης, θα εκπαιδεύει επαγγελματίες προκειμένου να επιτευχθούν συλλογικές θετικές αλλαγές τόσο για τους ίδιους τους επαγγελματίες όσο και για την ομάδα – στόχο. Σκοπός μας είναι να δημιουργηθεί ένα ενιαίο δίκτυο επαγγελματιών, που θα βοηθήσει τους επαγγελματίες να γίνουν πιο αποτελεσματικοί, να αποκτήσουν περισσότερες γνώσεις, να γίνουν πιο ικανοί στην εξεύρεση και χρήση νέων πληροφοριών και μεθόδων εργασίας και να μεταφέρουν τη θετική κοινωνική αλλαγή, όχι μόνο σε εθνικό αλλά μελλοντικά πιθανώς και σε διεθνές επίπεδο.

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •