Η Ουκρανία κάνει μια συνεχόμενη προσπάθεια να υπερασπιστεί και να διατηρήσει τις δημόσιες υπηρεσίες της εν μέσω της ρωσικής επίθεσης. Στο πλαίσιο αυτό, προωθεί μεταρρυθμίσεις στον τομέα της υγείας και της  ψυχικής υγείας με στόχο τον τον μετασχηματισμό και τον εκσυγχρονισμό του συστήματος υγείας της. Και ενώ τα πρώτα θετικά αποτελέσματα της μεταρρύθμισης έχουν ήδη φανεί, περισσότερη προσπάθεια και μια ολιστική προσέγγιση χρειάζονται ώστε τα αποτελέσματα αυτά να διασφαλιστούν στη μακρά διάρκεια.

Η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία έχει ασκήσει πρόσθετη πίεση σε ένα ήδη επιβαρυμένο σύστημα ψυχικής υγείας, διαταράσσοντας τις αναγκαίες υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής υποστήριξης. Την ίδια στιγμή, ο φόβος και το άγχος από την έκθεση στη βία και το τραύμα, μαζί με τους στρεσογόνους παράγοντες που σχετίζονται με τον εκτοπισμό, τον χωρισμό των οικογενειών και την απώλεια των μέσων διαβίωσης, έχουν αυξηθεί για όλους τους πολίτες καθώς ο πόλεμος έχει κλιμακωθεί.

Η Παγκόσμια Τράπεζα (ΠΤ) έχει υποστηρίξει τη μεταρρύθμιση στον τομέα της υγείας στο πλαίσιο τόσο επιχειρησιακών έργων όσο και έργων τεχνικής βοήθειας. Η Τράπεζα διαθέτει ενεργό χαρτοφυλάκιο στην Ουκρανία, το οποίο περιλαμβάνει:

α. την εκτέλεση συμβουλευτικών και αναλυτικών εργασίες οι οποίες υποστηρίζουν την εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων στον τομέα της υγείας

β. τον εκσυγχρονισμό του συστήματος υγείας και

γ. την αντιμετώπιση του COVID-19.

 

Σύμφωνα με αυτό το σκεπτικό, οι κύριοι στόχοι της παρέμβασης των ΓτΚ-Ελλάδας για τη στήριξη της ψυχικής υγείας των ανθρώπων στην Ουκρανία, με την υποστήριξη της Παγκόσμιας Τράπεζας, είναι ο καθορισμός ενός μοντέλου μιας ολοκληρωμένης προσέγγισης για τη διαχείριση της ψυχικής υγείας σε επιλεγμένες κοινότητες (hromadas) 3 περιφερειών της Ουκρανίας (Sumy, Chernivtsy, Odesa), η υποστήριξη της εφαρμογής του μοντέλου αυτού σε συνεργασία με τις εθνικές και τοπικές αρχές και η αξιολόγηση της εφαρμογής του με στόχο τη βελτίωση και την ενδεχόμενη επέκτασή του.

Πιο συγκεκριμένα, οι ΓτΚ-Ελλάδας θα εμπλέξουν εμπειρογνώμονες με διαφορετικό επιστημονικό υπόβαθρο οι οποίοι θα διεξάγουν επιτόπια έρευνα στο επίπεδο της κοινότητας προκειμένου να εντοπίσουν τις δυνατότητες, τις ανάγκες και τα κενά στην παροχή υπηρεσιών ψυχικής υγείας. Η οργάνωση θα εργαστεί επίσης για την ευαισθητοποίηση των ασθενών, αυξάνοντας έτσι την πρόσβαση σε απαραίτητες και αποδεκτές υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής υποστήριξης. Τέλος, οι Γιατροί του Κόσμου θα καθορίσουν τις εκπαιδευτικές ανάγκες στην περιοχή δράσης τους και θα εκπαιδεύσουν τους κοινωνικούς λειτουργούς, τους επαγγελματίες υγείας και  μέλη της κοινότητας στις ενότητες mhGAP και PM+ του ΠΟΥ.

 

wb-logo

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •