Οι Γιατροί του Κόσμου στην Ουκρανία εργάζονται για τη διευκόλυνση της πρόσβασης σε ολοκληρωμένες υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης και η αντιμετώπιση των ανεκπλήρωτων ιατρικών αναγκών, συμπεριλαμβανομένης της ψυχικής υγείας και της ψυχοκοινωνικής υποστήριξης του πληθυσμού που έχει πληγεί από τη σύγκρουση, με ιδιαίτερη έμφαση στον ευάλωτο πληθυσμό υποδοχής και στους εσωτερικά εκτοπισμένους. Αυτό περιλαμβάνει:

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΝΕΚΠΛΗΡΩΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

 • Παροχή ολοκληρωμένων πρωτοβάθμιων υπηρεσιών υγείας (συμπεριλαμβανομένης της σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας) απευθείας στον πληθυσμό που αντιμετωπίζει σοβαρούς περιορισμούς όσον αφορά την πρόσβασή του στην υγειονομική περίθαλψη
 • Ενίσχυση της ικανότητας του δημόσιου συστήματος υγειονομικής περίθαλψης να παρέχει κρίσιμες υπηρεσίες, εξασφαλίζοντας την κάλυψη του εσωτερικά εκτοπισμένου πληθυσμού και άλλων ευάλωτων ομάδων και αποκαθιστώντας τις διαταραγμένες υπηρεσίες (μέσω δωρεών ιατρικού εξοπλισμού και οικονομικής στήριξης σε εγκαταστάσεις υγείας).
 • Εξασφάλιση της πρόσβασης σε είδη πρώτης ανάγκης για τον εσωτερικά εκτοπισμένο πληθυσμό και τους ανθρώπους σε περιοχές που έχουν πληγεί σοβαρά από τις εχθροπραξίες.

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΑΝΕΚΠΛΗΡΩΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

 • Παροχή υπηρεσιών MHPSS απευθείας στον πληθυσμό που πλήττεται από συγκρούσεις
 • Ενίσχυση των ικανοτήτων του δημόσιου συστήματος υγείας για την παροχή υπηρεσιών MHPSS
 • Επικοινωνία, ευαισθητοποίηση και υπεράσπιση των υπηρεσιών ψυχικής υγείας και ψυχοκοινωνικής υποστήριξης, από το επίπεδο της κοινότητας έως τις κρατικές αρχές για να μειωθεί ο στιγματισμός και να βελτιωθεί η πρόσβαση στις υπηρεσίες.

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΥ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ

 • Αύξηση και βελτίωση της συνεργασίας και της δικτύωσης για τη συμμετοχή των κοινοτήτων και την οικοδόμηση ανθεκτικότητας με τους τοπικούς εταίρους.
 • Αύξηση και βελτίωση της συνεργασίας και της δικτύωσης με τις ΜΚΟ και τους οργανισμούς του ΟΗΕ, ώστε να εξασφαλιστεί η ολοκληρωμένη και αποτελεσματική προσέγγιση της ανθρωπιστικής ανταπόκρισης.
 • Οι Γιατροί του Κόσμου παρακολουθούν διαρκώς και προσαρμόζουν τη στρατηγική ανταπόκρισής τους ανάλογα με το μεταβαλλόμενο πλαίσιο και τους περιορισμούς ασφάλειας και υλικοτεχνικής υποδομής.
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •