Οι Γιατροί του Κόσμου Ελλάδας μέσω του THI AUSTRALIA PUBLIC HEALTH PROJECT συμβάλλουν στη βελτίωση της γενικής κατάστασης της υγείας και στην πρόληψη των ασθενειών των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, προσφέροντας προσιτή και ποιοτική περίθαλψη σε υποβαθμισμένους πληθυσμούς.

Το έργο θα προσφέρει σε περισσότερα από 2.800 άτομα πρόσβαση σε πρωτοβάθμια υγειονομική περίθαλψη στο Ανοικτό Πολυϊατρείο Αθηνών. Αναμένεται ότι κατά τη διάρκεια του έργου, το οποίο ξεκινά την 1η Ιουνίου 2020, θα πραγματοποιηθούν περισσότερες από 5.500 συνεδρίες, 1.700 ιατρικές εκτιμήσεις και 1.700 ιατρικές παρακολουθήσεις.

Οι υπηρεσίες του THI AUSTRALIA PUBLIC HEALTH PROJECT περιλαμβάνουν:

 • Ιατρική αξιολόγηση
 • Ιατρική διάγνωση και θεραπεία
 • Προαγωγή της υγείας και κοινωνική ευαισθητοποίηση
 • Διασύνδεση και διευκόλυνση της παραπομπής στο δημόσιο σύστημα υγείας, κατά περίπτωση
 • Φαρμακευτική κάλυψη έκτακτης ανάγκης
 • Ψυχοκοινωνική και διοικητική υποστήριξη
 • Συνεχής παρακολούθηση και παρακολούθηση των χρόνιων ασθενών.

 

Για περισσότερες πληροφορίες

Σαπφούς 12, 105 53 Αθήνα

T: 210.32.13.150

polyclinic@mdmgreece.gr

socialservices@mdmgreece.gr

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
MdM-Greece-Athens-Polyclinic-1225