Ελαχιστοποίηση του αντικτύπου της πανδημίας Covid19 διασφαλίζοντας τη συνέχεια της φροντίδας και την πρόσβαση σε ολοκληρωμένες υπηρεσίες ψυχικής υγείας και ψυχοκοινωνικής υποστήριξης σε ευάλωτες ομάδες πληθυσμού.

Η Ελλάδα έχει υποστή σοβαρή οικονομική ύφεση από τα τέλη του 2009 που οδήγησε σε κρίση του συστήματος υγείας και ασφάλισης. Εφαρμόστηκαν μέτρα εξαιρετικής λιτότητας και περικοπές στις δημόσιες δαπάνες για συστήματα ψυχικής υγείας, ενώ ταυτόχρονα η ζήτηση για υπηρεσίες ψυχικής υγείας αυξήθηκε πάρα πολύ. Επιπλέον, η κρίση υποδοχής των προσφύγων μαζί με την τρέχουσα πανδημία Covid 19 και τον περιορισμό της ελεύθερης κυκλοφορίας για τον πληθυσμό δημιουργούν μεγάλο βάρος σε ένα πολύ περιορισμένο σύστημα πρόνοιας για τις ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού. Η εγγύτητα και η προσβασιμότητα των υπηρεσιών ψυχικής υγείας και πρόνοιας είναι πολύ δύσκολη ή ακόμη και αδύνατη για άστεγους, φτωχά νοικοκυριά, πρόσφυγες και αιτούντες άσυλο.

Μέσω του προγράμματος Open Minds 21, οι ΓτΚ Ελλάδας έχουν θέσει και επιδιώκουν την επίτευξη των παρακάτω στόχων:

  1. Διασφάλιση πρόσβασης σε δωρεάν και ποιοτικές υπηρεσίες ψυχικής υγειονομικής περίθαλψης και ψυχοκοινωνική υποστήριξη κατά τη διάρκεια της πανδημίας Covid19
  2. Παροχή των απαραίτητων τεχνικών πληροφοριών και εκπαίδευση του προσωπικού πρώτης γραμμής (διαμεσολαβητές, φροντιστές, νοσοκόμες, διοικητικό προσωπικό) και των δομών που σχετίζονται με την ψυχική υγεία του Covid19 σε ευάλωτους πληθυσμούς και στις επιχειρησιακές προκλήσεις κατά τη διάρκεια της πανδημίας
  3. Διασφάλιση της συνέχειας της στήριξης και της θεραπείας, συμπεριλαμβανομένης της ενσωμάτωσης των παραπομπών σε δευτεροβάθμιες και τριτοβάθμιες δομές υγειονομικής περίθαλψης και κοινωνικής πρόνοιας όταν χρειάζεται, καθώς και κατάλληλη παρακολούθηση της περίπτωσής τους
  4. Αύξηση της ευαισθητοποίησης προκειμένου να εξαλειφθεί το στίγμα των ζητημάτων ψυχικής υγείας και να βελτιωθεί η ευημερία στην κοινότητα

Το Betshop.gr στηρίζει τους Γιατρούς του Κόσμου Ελλάδας, διασφαλίζοντας τη λειτουργική και οικονομική ενίσχυση του προγράμματος OPEN MINDS 21, για τη συνέχιση παροχής υπηρεσιών ψυχικής υγείας στην κοινότητα, από επαγγελματίες ψυχικής υγείας, σε ένα πλαίσιο αξιοπρέπειας και αποδοχής για όλους τους ανθρώπους δίχως διακρίσεις.

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •