Την 1η Νοεμβρίου ξεκίνησε η υλοποίηση του έργου με τίτλο «Ενίσχυση και βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών του Κοινωνικού Πολυϊατρείου των Γιατρών του Κόσμου στη Θεσσαλονίκη», με κωδικό ΟΠΣ 5041784, το οποίο χρηματοδοτείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Κεντρικής Μακεδονίας 2014 – 2020. Οι Γιατροί του Κόσμου λειτουργούν το Κοινωνικό Πολυϊατρείο, με βασικό στόχο την παροχή υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και ψυχοκοινωνικής υποστήριξης σε άτομα που ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικά ομάδες του πληθυσμού της Μητροπολιτικής Θεσσαλονίκης. Η Πράξης έχει διάρκεια έως το Μάϊο του 2022.

Οι υπηρεσίες του Κοινωνικού Πολυϊατρείου απευθύνονται σε ανθρώπους που αντιμετωπίζουν συνθήκες φτώχειας και κίνδυνο κοινωνικού αποκλεισμού, όπως άποροι, ανασφάλιστοι, άστεγοι, άνεργοι, ηλικιωμένοι, μητέρες και παιδιά, χαμηλοσυνταξιούχοι, ΡΟΜΑ και εν γένει άτομα με περιορισμένη ή μηδενική πρόσβαση στο Εθνικό Σύστημα Υγείας.

Το Κοινωνικό Πολυϊατρείο Θεσσαλονίκης παρέχει, επιπροσθέτως, υπηρεσίες διασύνδεσης, συμβουλευτικής και κοινωνικής ένταξης όπου απαιτείται, σε συνεργασία και συμπληρωματικότητα με φορείς του Εθνικού Συστήματος Υγείας.

Η επιλογή των ωφελούμενων βασίζεται σε συγκεκριμένα κοινωνικά και οικονομικά κριτήρια, βάσει υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου ανά ομάδα ευαλωτότητας, όπως αυτά θα αξιολογούνται από την κοινωνική υπηρεσία του Πολυϊατρείου.

Το Κοινωνικό Πολυϊατρείο των Γιατρών του Κόσμου, το οποίο βρίσκεται επί της οδού Πτολεμαίων 29Α εντός της στοάς, στον 3ο όροφο, λειτουργεί πέντε ημέρες την εβδομάδα, Δευτέρα έως και Παρασκευή και διαθέτει υποδομή προσβασιμότητας για άτομα με περιορισμένη κινητικότητα.

 

Η Πράξη με τίτλο «Ενίσχυση και βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών του Κοινωνικού Πολυϊατρείου των Γιατρών του Κόσμου στη Θεσσαλονίκη», με κωδικό ΟΠΣ 5041784, υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Κεντρική Μακεδονία 2014 – 2020, με χρηματοδότηση από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση.

 

Sticker_EKT_GR_HighRes

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •