Περίληψη Προγράμματος

Η πρόσβαση σε υπηρεσίες ψυχικής υγείας και ψυχοκοινωνικής υποστήριξης στην Ελλάδα παραμένει περιορισμένη ακόμη και για τους Έλληνες υπηκόους, ενώ ο τρόπος λειτουργίας των κρατικών φορέων είναι ανεπαρκής και ξεπερασμένος. Η συνεχιζόμενη έλλειψη ανθρώπινου δυναμικού και εξειδικευμένων επαγγελματιών ψυχικής υγείας, σε συνδυασμό με την έλλειψη πολιτιστικά προσαρμοσμένων και επιστημονικά ενημερωμένων παρεμβάσεων, σημαίνει ότι η χώρα δεν είναι σε θέση να ανταποκριθεί στην αυξανόμενη ζήτηση για πολυπολιτισμικές υπηρεσίες ψυχικής υγείας. Η πρόσβαση σε ποιοτικές και αποτελεσματικές υπηρεσίες συνιστά ακόμη μεγαλύτερη πρόκληση για τους πλέον ευάλωτους: για τους πρόσφυγες και τους αιτούντες άσυλο, ειδικότερα καθώς η έκθεση σε στρεσογόνους παράγοντες -όπως το προσφυγικό/μεταναστευτικό πλαίσιο και ο COVID-19 στην Ελλάδα- αυξάνεται.

Έχοντας αυτά κατά νου, το παρόν πρόγραμμα θα δημιουργήσει και θα ενισχύσει ένα σύνολο βασικών, πολύ-τομεακών μοντέλων απόκρισης, διαδικασιών και εργαλείων για την προστασία και τη βελτίωση της ψυχικής υγείας και της ψυχοκοινωνικής ευημερίας, ιδίως σε απρόβλεπτες καταστάσεις έκτακτης ανάγκης. Οι συγκεκριμένες πρακτικές και οι τυποποιημένες λειτουργικές διαδικασίες που θα αναπτυχθούν στα πλαίσια του έργου, θα είναι διαθέσιμες στους επαγγελματίες πρώτης γραμμής και τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών στην Ελλάδα. Επιπλέον, εκπαιδευτικά σεμινάρια και δραστηριότητες ανάπτυξης ικανοτήτων θα πραγματοποιηθούν προκειμένου να διαδοθεί το περιεχόμενο των εργαλείων και πρακτικών σε οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών.

 

Ταυτότητα Προγράμματος
Τίτλος προγράμματος Σύγχρονα συστήματα και διαδικασίες για την παροχή ψυχοκοινωνικής βοήθειας  
Τοποθεσία

 

Αθήνα, Θεσσαλονίκη

 

Διάρκεια 01.11.2020 – 28.02.2021

 

Χρηματοδότηση ΕΠΙΜ

 

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •