1 2 3

 

 

 

 

 

 

 

Η Ελλάδα, λόγω της γεωγραφικής της θέσης, αποτελεί ένα από τα κυριότερα σημεία εισόδου στην Ευρωπαϊκή Ένωση για υπηκόους τρίτων χωρών, κυρίως πρόσφυγες και μετανάστες. Λόγω των συνεχιζόμενων και διαρκών αναγκών για παροχή πρωτοβάθμιων υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης καθώς και κοινωνικής συμβουλευτικής και ψυχολογικής υποστήριξης στο νησί της Λέσβου, οι Γιατροί του Κόσμου Ελλάδας υλοποιούν το έργο “Πρόσβαση σε ολοκληρωμένες υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής υποστήριξης και υπηρεσίες πρωτοβάθμιας υγείας για πρόσφυγες και μετανάστες που βρίσκονται εγκλωβισμένοι στη Λέσβο “, με διάρκεια από 1/6/2017 έως 30/9/2017.

Το πρόγραμμα επιχειρεί να συμβάλει στη βελτίωση της ψυχοκοινωνικής κατάστασης του πληθυσμού. Το αποτέλεσμα αυτό θα επιτευχθεί με την παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Υγειονομικής Περίθαλψης και Ψυχοκοινωνικής Στήριξης, η οποία θα παρασχεθεί στο Κέντρο Φιλοξενίας Προσφύγων και Μεταναστών στον καταυλισμό Καρά Τεπέ της Λέσβου.

Το έργο χρηματοδοτείται από το Δήμο της Gijón μέσω των Γιατρών του Κόσμου Ισπανίας.

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •