Το παρόν πρόγραμμα στοχεύει στην αντιμετώπιση των προβλημάτων ψυχικής υγείας των ευάλωτων πληθυσμών. Απευθύνεται σε άτομα που αντιμετωπίζουν προβλήματα ψυχικής υγείας, παρέχοντάς τους πρόσβαση σε ψυχική και κοινωνική υποστήριξη και εξασφαλίζοντας ότι μπορούν να έχουν πρόσβαση στα βασικά ανθρώπινα δικαιώματά τους. Ο στόχος αυτός πρόκειται να επιτευχθεί με την παροχή των αναγκαίων υπηρεσιών ψυχικής υγείας και ψυχοκοινωνικής υποστήριξης, την ενδυνάμωση των δημόσιων λειτουργών στον τομέα της ψυχικής υγείας και τη συλλογή δεδομένων, καθώς και τη συλλογή μαρτυριών μέσω των οποίων θα αναδειχθούν οι αδυναμίες του εθνικού συστήματος παροχής υπηρεσιών ψυχικής υγείας στην Ελλάδα. Παράλληλα το πρόγραμμα στοχεύει στην ενίσχυση της συνεργασίας με τις δημόσιες δομές ψυχικής υγείας.

Οι δύο ομάδες ψυχικής υγείας, μία στην Αθήνα και μία στη Θεσσαλονίκη, θα εδρεύουν στα πολυιατρεϊα των Γιατρών του Κόσμου και θα αποτελούνται από έναν ψυχίατρο, έναν ψυχολόγο, έναν κοινωνικό λειτουργό και διερμηνείς.

Το πρόγραμμα υλοποιείται με την υποστήριξη του Open Society Foundations.

Διαβάστε την αναφορά του προγράμματος

Διαβάστε το ενημερωτικό σημείωμα για την Ψυχική Υγεία στην Ελλάδα 

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •