Οι Γιατροί του Κόσμου μέσω του προγράμματος «Μήνυμα Ζωής» προσέφεραν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ψυχοκοινωνική στήριξη και κάλυψη επισιτιστικών αναγκών σε ηλικιωμένα άτομα που ζουν σε συνθήκες ένδειας.

Το πρόγραμμα κάλυπτε τις ανάγκες ηλικιωμένων ατόμων με σοβαρά προβλήματα υγείας, ηλικιωμένων χωρίς υποστηρικτικό περιβάλλον, χαμηλοσυνταξιούχων καθώς και κατάκοιτων ατόμων.

Στηριζόμενο σε τέσσερις άξονες παρέμβασης, το πρόγραμμα περιλάμβανε ιατρική περίθαλψη και φαρμακευτική αγωγή σε ηλικιωμένα άτομα στα Ανοιχτά Πολυιατρεία της Αθήνας και του Περάματος, εμβολιαστική κάλυψη για την εποχική γρίπη σε 400 ηλικιωμένα άτομα, κατ’ οίκον επισκέψεις σε τουλάχιστον 100 άτομα καθώς και επισιτιστικά πακέτα σε τουλάχιστον 100 ηλικιωμένα άτομα ανά μήνα.

Το πρόγραμμα χρηματοδοτήθηκε από το ΤΙΜΑ Κοινωφελές Ίδρυμα.

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •