Το έργο «Κοινωνικές Δομές Αντιμετώπισης της Φτώχειας στο Δήμο Αθηναίων» υλοποιείται στα πλαίσια του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού», χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και προωθεί την ανάπτυξη και λειτουργία ενός διευρυμένου δικτύου Κοινωνικών Δομών Άμεσης Αντιμετώπισης της Φτώχειας. Στο πλαίσιο αυτού του δικτύου, μεταξύ άλλων δομών, έχει δημιουργηθεί το Κοινωνικό Φαρμακείο.

Το Κοινωνικό Φαρμακείο λειτουργεί σε υφιστάμενη Δομή Φαρμακείου των Γιατρών του Κόσμου, η οποία λειτουργεί παράλληλα με το πρόγραμμα Ανοιχτό Πολυιατρείο, από το 1997,  με στόχο την δωρεάν παροχή φαρμάκων, τόσο στους ασθενείς που παρακολουθούν οι ιατροί των ΓτΚ όσο και σε εξωτερικούς ασθενείς που αν και έχουν ανάγκη φαρμάκων, δεν έχουν την οικονομική ή και την ασφαλιστική δυνατότητα να τα προμηθευτούν (απαραίτητη είναι η ύπαρξη συνταγογραφούμενης φαρμακευτικής αγωγής).

Το Κοινωνικό Φαρμακείο παρέχει δωρεάν φάρμακα, υγειονομικό υλικό και παραφαρμακευτικά προϊόντα, σε άτομα τα οποία έχουν ελάχιστη έως και μηδαμινή πρόσβαση στο Εθνικό Σύστημα Υγείας και είναι κυρίως άνεργοι/ανασφάλιστοι, άποροι, υπερήλικες / χαμηλοσυνταξιούχοι, άστεγοι, μετανάστες, μονογονεϊκές / πολύτεκνες οικογένειες, άτομα με αναπηρία κα.
Το Κοινωνικό Φαρμακείο έχει αναπτύξει ένα πλέγμα δράσεων προκειμένου να εξασφαλίσει τη δωρεάν προμήθεια του σε φαρμακευτικά σκευάσματα και προϊόντα από φαρμακοβιομηχανίες, φαρμακευτικούς συλλόγους και τοπικούς συλλογικούς φορείς.

Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ).

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
mdmgreece-missions-koinoniko-farmakeio