Οι Γιατροί του Κόσμου εξυπηρετώντας ανελλιπώς τα τελευταία έτη μέσα από τα Ανοιχτά Πολυϊατρεία τους εκατοντάδες αιτούντες άσυλο σε όλη την Ελλάδα που παραπέμπονται σε καθημερινή βάση από την Υπηρεσία Ασύλου, ξεκίνησαν να λειτουργούν ένα Γραφείο Υγείας και Πρώτων Βοηθειών εντός του ΠΓΑ Αττικής από τον Αύγουστο του 2018 ώστε να οργανωθεί και να εντατικοποιηθεί ένα αποτελεσματικό σύστημα παραπομπών και διασύνδεσης για τους αιτούντες άσυλο και τους πολίτες τρίτων χωρών σε υπηρεσίες υγείας. 
Το κλιμάκιο αποτελείται από έναν ιατρό, ένα νοσηλευτή και έναν διοικητικό υπάλληλο. Ο νοσηλευτής παρέχει υπηρεσίες συμβουλευτικής υγείας και πρώτες βοήθειες όταν χρειαστεί στο χώρο της Υπηρεσίας Ασύλου και εντοπίζει τα πρόσωπα που τυχόν χρήζουν παραπομπής στο Ανοιχτό Πολυϊατρείο των ΓτΚ, στην Αθήνα. Ο ιατρός παρέχει υπηρεσίες στο Πολυϊατρείο των ΓτΚ στην οδό Πειραιώς 33, δέχεται τις παραπομπές που συντονίζει ο νοσηλευτής ή/και ο διοικητικός υπάλληλος και εκδίδει τα απαραίτητα έγγραφα όπου χρειάζεται. Επίσης, ο ιατρός συνδράμει στη σύνταξη και υπογραφή της απαιτούμενης φόρμας ιατρικών πληροφοριών/ιατρικής βεβαίωσης των αιτούντων διεθνής προστασίας που πάσχουν από ορισμένες παθήσεις ή χρήζουν ειδικής φροντίδας, προκειμένου αυτοί να ταξιδέψουν αεροπορικώς σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του Κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 604/2013.

Το παρόν πρόγραμμα υποστηρίζεται από το Foundation Open Society Institute σε συνεργασία με το OSIFE του Open Society Foundations.

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •