Ιατροφαρμακευτική υποστήριξη σε κοινότητες Ρομά

Οι περισσότεροι καταυλισμοί Ρομά βρίσκονται κοντά σε υποβαθμισμένες περιοχές, χωρίς πρόσβαση σε ηλεκτρικό ρεύμα και τρεχούμενο νερό και οι κάτοικοι τους είναι συχνά εκτεθειμένοι σε πληθώρα μολύνσεων και μικροβίων. Οι Γιατροί του Κόσμου μέσω ειδικά διαμορφωμένης Κινητής Ιατρικής Μονάδας, υποστηρίζουν την ευπαθή κοινωνική ομάδα των Ρομά στην ελληνική επικράτεια, πραγματοποιώντας ένα πρόγραμμα παροχής ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης. Βασικοί άξονες του προγράμματος αποτελούν η εμβολιαστική κάλυψη του παιδικού πληθυσμού, η προληπτική φροντίδα, η αγωγή υγείας, η καταγραφή των στοιχείων και των αναγκών του πληθυσμού για υγειονομική και επιδημιολογική μελέτη αλλά και οι παραπομπές στις αρμόδιες υπηρεσίες για περαιτέρω ιατρική φροντίδα και κοινωνική στήριξη, όταν αυτό κρίνεται αναγκαίο.

Το πρόγραμμα υλοποιείται με επισκέψεις σε καταυλισμούς αθίγγανων στην περιφέρεια της Αθήνας, σε περιοχές όπως ο Ασπρόπυργος, η Νέα Ζωή, η Γκορυτσά και η Ελευσίνα καθώς και στην περιφέρεια της Θεσσαλονίκης.

Το πρόγραμμα πραγματοποιείται με πόρους των Γιατρών του Κόσμου.

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
mdmgreece-missions-support-roma