Το έργο με τίτλο: “Υπηρεσίες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης στο Καρά Τεπέ”, χρηματοδοτείται από την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR) και υλοποιείται από τους Γιατρούς του Κόσμου Ελλάδας. Το τρέχον έργο ξεκίνησε τον Ιανουάριο του 2019 και συνεχίζεται.

Το έργο στοχεύει στη διατήρηση και αύξηση της πρόσβασης σε ένα ολοκληρωμένο πακέτο Υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (PHS) και Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης (PSS) στους πρόσφυγες και τους αιτούντες άσυλο που κατοικούν στη Λέσβο. Αυτό επιτυγχάνεται με τη λειτουργία κλινικής παροχής υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας στο Κέντρο Φιλοξενίας του Δήμου Λέσβου που βρίσκεται στο Μαυροβούνι / Kara Tepe.  Η συνολική δυναμικότητα διαμονής ανέρχεται σε 1300 άτομα. Το έργο στοχεύει στη διατήρηση της παροχής ποιοτικών υπηρεσιών από τους Γιατρούς του Κόσμου Ελλάδας στο Κέντρο Φιλοξενίας Καρά Τεπέ, καθώς οι ανάγκες του πληθυσμού παραμένουν υψηλές, δεδομένου ότι στο Καρά Τεπέ δίνεται προτεραιότητα σε ευάλωτες οικογένειες ή οικογένειες με ειδικές ανάγκες. Επιπλέον, το έργο στοχεύει στην παροχή υπηρεσιών ψυχο-κοινωνικής υποστήριξης προκειμένου να προσφέρει ένα ολιστικό πακέτο υπηρεσιών  στους ωφελούμενους.

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •