EchoLogo1

 

 

Το έργο με τίτλο «Πρόγραμμα Επείγουσας  Διαχείρισης Σύνθετων Ιατρικών Περιστατικών» και με ακρωνύμιο ECMU, έχει ως στόχο την προσφορά πρόσβασης σε ένα ολοκληρωμένο πακέτο εξειδικευμένων υπηρεσιών υγείας, ψυχικής υγείας και ψυχο-κοινωνικών υπηρεσιών σε πολύπλοκες και ευάλωτες περιπτώσεις. Το έργο χρηματοδοτείται κατά 100% από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γενική Γραμματεία Ευρωπαϊκής Πολιτικής Προστασίας και Ανθρωπιστικής Βοήθειας (ECHO), με κωδικό ECHO/-EU/BUD/2016/01017. Η διάρκεια του έργου είναι εννέα (9) μήνες, έως και το τέλος Φεβρουαρίου 2018, ενώ τόπος υλοποίησης αποτελεί η Περιφέρεια Αττικής.

Το έργο εισάγει μία νέα συμπληρωματική υπηρεσία εξειδικευμένης ιατρικής  φροντίδας εντός των υφιστάμενων χώρων των Γιατρών του Κόσμου. Νέοι χώροι στο ισόγειο (Πρωτοβάθμια Ιατρική Φροντίδα), στον ημιώροφο (Ψυχική Υγεία και Ψυχολογική Υποστήριξη) και στον 5ο όροφο (Διαχείριση Περιπτώσεων & Κοινωνική Υποστήριξη) θα διατεθούν για το σκοπό υλοποίησης του έργου. Εκτός από τις εξειδικευμένες υπηρεσίες ιατρικής φροντίδας, το έργο συνεπάγεται και μία ολιστική διαχείριση περιπτώσεων, η οποία προσαρμόζει την υποστήριξη στις εκάστοτε ανάγκες, προσφέροντας με τον τρόπο αυτό, μία πιο ενεργή, συναρτώμενη και στοχοθετημένη υποστήριξη. Δύο ομάδες επαγγελματιών υγείας και ψυχικής υγείας θα εξασφαλίσουν πρόσβαση σε ένα ολοκληρωμένο πακέτο Πρωτοβάθμιας Ιατρικής Φροντίδας, Ψυχικής Υγείας καθώς και σε υπηρεσίες ψυχο-κοινωνικής υποστήριξης. Οι εν λόγω υπηρεσίες αναμένεται να πλαισιωθούν και να συμπληρωθούν κάτω από μία ισχυρή ¨ομπρέλα¨ διαχείρισης περιπτώσεων, η οποία θα εξασφαλίσει τους απαραίτητους συνδετικούς ιστούς με άλλες υπηρεσίες, ενσωματώνοντας παραπομπές σε διαγνωστικά εργαστήρια, νοσοκομεία και καταλύματα έκτακτης ανάγκης, έως ότου επιτευχθούν τα τελικά επιθυμητά αποτελέσματα.

Οι προσφερόμενες υπηρεσίες του έργου υπερβαίνουν τις υπάρχουσες δράσεις, οι οποίες σημειώνεται, ότι έχουν ήδη αναληφθεί από άλλους φορείς, καθώς αρχικά απευθύνονται σε πληθυσμό ο οποίος είτε δεν μπορεί να εξυπηρετηθεί επαρκώς ή/και να λάβει την απαραίτητη υποστήριξη που παρέχεται μέσω του ευρύτερου φάσματος υπηρεσιών υγείας και διαχείρισης έκτακτων αναγκών. Το γεγονός αυτό συμβαίνει κυρίως λόγω του κατακερματισμού που παρατηρείται ως προς την κάλυψη των ειδικών αυτών ομάδων του πληθυσμού, σύμφωνα με τη φύση των υπηρεσιών που έχουν προβλεφθεί και της υποστηρικτικής μεθοδολογίας που ακολουθείται προς το παρόν.

Η προσέγγιση που δύναται να ακολουθηθεί υπερβαίνει όχι μόνο την εμβέλεια αλλά παράλληλα και την ποιότητα του βαθμού υποστήριξης κατά την παροχή υπηρεσιών υγείας καθώς ξεπερνά την απλή «παροχή υποστήριξης» και τη μετατρέπει σε «διαχείριση ανά περίπτωση». Με τον τρόπο αυτό συμπληρώνει το κενό που έχει δημιουργηθεί, χωρίς όμως να προσθέτει επιπλέον επίπεδα υποστήριξης αλλά αντιθέτως προωθώντας την επιπλέον ποιότητα και αποτελεσματικότητα στο σύνολο αυτού του συστήματος. Επιπροσθέτως, το έργο συνεπάγεται συνέργειες και συνεργασίες και με άλλους φορείς, όχι απαραιτήτως μόνο για την κάλυψη του αναφερόμενου κενού αλλά και για τον πολλαπλασιασμό των επικείμενων αποτελεσμάτων

 

Τα τρία αναμενόμενα αποτελέσματα του έργου είναι:

  1. Παροχή ολιστικών υπηρεσιών ιατρικής φροντίδας σε πολύπλοκες και ευάλωτες περιπτώσεις (άμεση ταξινόμηση και Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας καθώς και περαιτέρω επεξεργασία μέσω παραπομπών στη Δευτεροβάθμια Ιατρική Φροντίδα και εξειδικευμένη υποστήριξη)
  1. Πρόσβαση σε εξειδικευμένες ψυχο-κοινωνικές και ψυχιατρικές υποστηρικτικές υπηρεσίες
  1. Διαχείριση περιπτώσεων και υποστήριξη προσαρμοσμένη στις εκάστοτε ανάγκες.

Στόχος του έργου είναι η εξασφάλιση πρόσβασης σε υπηρεσίες υγείας, εστιάζοντας στον πιο ευάλωτο πληθυσμό, ο  οποίος εξαναγκάζεται να παραμείνει στην Ελλάδα  για άγνωστο χρονικό διάστημα. Ο στόχος αυτός θα επιτευχθεί μέσω της αναβάθμισης των απαραίτητων, προσφερόμενων στον πληθυσμό αυτό, υπηρεσιών. Για το λόγο αυτό, το έργο περιλαμβάνει πρόσβαση σε εξειδικευμένη παροχή ιατρικής φροντίδας, την οποία δεν μπορεί να προσφέρει η Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας, και η οποία δεν παρέχεται δωρεάν. Επίσης, το προτεινόμενο έργο δημιουργεί συγκεκριμένες και πιο συμπαγείς οδούς παραπομπών: Οι Γιατροί του Κόσμου Ελλάδας θα διοχετεύσουν τη ροή των ωφελούμενων του προγράμματος σε συγκεκριμένα νοσοκομεία, με αποτέλεσμα την καλύτερη ρύθμιση των διαφόρων περιστατικών. Ταυτόχρονα, προβλέπεται η παροχή υπηρεσιών επισκεπτών υγείας και διερμηνέων, οι οποίοι θα είναι κατάλληλα εκπαιδευμένοι και ικανοί να υποστηρίξουν συμπληρωματικά τις νοσοκομειακές επισκέψεις προκειμένου, να παράσχουν υπηρεσίες διαπολιτισμικής μεσολάβησης, και να δράσουν έτσι συμπληρωματικά και υποστηρικτικά στο προτεινόμενο έργο.

Επιπλέον, το έργο αναμένεται να αντιμετωπίσει επείγουσες ελλείψεις σε φάρμακα και φαρμακευτικά αναλώσιμα, μέσω λειτουργίας φαρμακείου έκτακτης ανάγκης.

 

Kritof Vadino, 201609, Vluchtelingen, Griekenland, Noord-Griekenland, Lagadigia, Dokters van de Wereld, Europese Unie, Eccho
Photo © Kristof Vadino

 

 

 

 

 

 

 

 

 

unnamed

 

 

 

 

http://ec.europa.eu/echo/index_en

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •