Η πανδημία του COVID-19 κατέδειξε για άλλη μια φορά την ανάγκη ένος ισχυρού συστήματος υγείας με βάση την αλληλεγγύη για όλους και για ένα συντονισμό που ξεπερνά τα εθνικά σύνορα. Οι ΓΙΑΤΡΟΙ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ προσάρμοσαν την λειτουργία τους στους νέους κανόνες απόστασης που επέβαλε η νόσος, δεν σταμάτησαν όμως ούτε στιγμή να βρίσκονται δίπλα σε αυτούς με την μεγαλύτερη ανάγκη: στους πρόσφυγες, στους μετανάστες, στους άστεγους, στους ηλικιωμένους και σε άλλες ευάλωτες ομάδες πληθυσμού οι οποίες χρειάστκαν και χριεάζονται περισσότερη στήριξη και φροντίδα. Οι ΓΙΑΤΡΟΙ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ με την χρηματοδότηση του EPIM, κατόρθωσαν να ενισχύσουν την λειτουργία του πολυιατρείου τους με επιπλέον προσωπικό, φάρμακα, ιατρικά αναλώσιμα και άλλα είδη πρώτης ανάγκης και προστασίας. Κιτς υγιεινής με απαραίτητα αντισηπτικά και μάσκες και έντυπο υλικό με πληροφορίες, μοιράστηκαν στους δρόμους της Αθήνας, ενώ προφορικές οδηγίες και απευθείας συμβουλές δώθηκαν από τις ομάδες πεδίου. Στην Λέσβο, η οργάνωση ενίσχυσε το έργο της με επιπλέον ιατροφαρμακευτικό υλικό. Συνεχίζουμε δυναμικάόπου υπάρχουν άνθρωποι

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •