Στα πλαίσια του έργου «Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Προγράμματος Ελέγχου Ιογενών Ηπατιτίδων B, C και HIV Λοίμωξης στο Γενικό Πληθυσμό και σε Μετακινούμενους Πληθυσμούς», καθώς και στα πλαίσια του υποέργου «Σχεδιασμός, Συλλογή και Ανάλυση Δεδομένων – Δράσεις Ευαισθητοποίησης – Αξιολόγηση Πράξης» του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού 2007-2013», εκπονείται επιδημιολογική μελέτη από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών σε συνεργασία με το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Διεθνής Ιατρική-Διαχείριση Κρίσεων Υγείας» της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθήνας και τις ΜΚΟ Γιατροί του Κόσμου και PRAKSIS.

Ο γενικός σκοπός του έργου είναι η εκτίμηση του επιπολασμού των ιογενών ηπατιτίδων B και C και της HIV λοίμωξης στο γενικό ενήλικο πληθυσμό καθώς και σε ειδικούς πληθυσμούς στόχους – Τσιγγάνοι/Ρομά και μετανάστες – και των καθοριστικών του παραγόντων, ο σχεδιασμός και η υλοποίηση δράσεων ευαισθητοποίησης του πληθυσμού στόχου,  ο εμβολιασμός των επίνοσων ατόμων των ειδικών πληθυσμών στόχων (Τσιγγάνων/Ρομά και μετανάστες), και η ατομική συμβουλευτική και σύνδεση με το σύστημα παροχής υγείας οροθετικών ατόμων.

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •