Πρόγραμμα προώθησης της ανοχής στη διαφορετικότητα και πρόληψης της ρατσιστικής βίας στην Ελλάδα.

Σε μια περίοδο πρωτοφανούς οικονομικής και κοινωνικής κρίσης που οδηγεί σε έξαρση των φαινομένων της ξενοφοβίας και του ρατσισμού, οι Γιατροί του Κόσμου και το Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες ένωσαν τις δυνάμεις τους υλοποιώντας το πρόγραμμα “ENOUGH!” – «ΑΡΚΕΤΑ!». Ο σκοπός του προγράμματος ήταν η ευαισθητοποίηση και η ενημέρωση για τις επώδυνες επιπτώσεις του ρατσισμού, η καταπολέμηση των ρατσιστικών εγκλημάτων και της ατιμωρησίας που τα συνοδεύει, η προστασία των θυμάτων και η προώθηση των απαραίτητων ενεργειών για τη χάραξης μιας επίσημης εθνικής στρατηγικής για την καταπολέμηση του φαινομένου μέσω και της εκπόνησης Εθνικής Έκθεσης.

Στο πλαίσιο του συγκεκριμένου προγράμματος οι δύο οργανώσεις έλαβαν σημαντικές πρωτοβουλίες για την αντιμετώπιση  της ατιμωρησίας που συνοδεύει τα ρατσιστικά εγκλήματα εξασφαλίζοντας τη νομική υποστήριξη των θυμάτων και προβαίνοντας σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την ουσιαστική αντιμετώπιση των συμβάντων από την ελληνική Δικαιοσύνη. Παράλληλα, εξασφάλιζαν την πλήρη ιατρική υποστήριξη των θυμάτων μέσω των Ανοιχτών Πολυιατρείων των Γιατρών των Κόσμου καθώς και την κοινωνική και ψυχολογική υποστήριξή τους.

Στα πλαίσια του προγράμματος, δημιουργήθηκε η Εθνική Έκθεση για την Ξενοφοβία και τη Ρατσιστική Βία στην Ελλάδα και πραγματοποιήθηκαν εκστρατείες ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης με χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Επιπλέον, πραγματοποιήθηκαν επισκέψεις σε σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Αττική που βρίσκονται σε περιοχές με έντονο το φαινόμενο της ξενοφοβίας και του ρατσισμού.

Το πρόγραμμα χρηματοδοτήθηκε από το OpenSocietyFoundations στο πλαίσιο του Fund to Counter Xenophobia.

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
mdmgreece-missions-enough