Artboard 1

Empowering professional and refugee communities to detect, identify, address and prevent sexual and gender-based violence in Greece

 

Tο Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου-Ίδρυμα Θεμιστοκλή και Δημήτρη Τσάτσου (ΚΕΣΔ), η Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων (ΓΓΙΦ) και οι Γιατροί του Κόσμου – Ελληνική Αντιπροσωπεία (ΓτΚ Ελλάδας) υλοποιούν το Έργο EMPOWER_REF το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δικαιώματα, Ισότητα, Ιθαγένεια (Rights, Equality and Citizenship) της Ε.Ε. (REC-RDAP-GBV-AG-2017). Το έργο είναι διετούς διάρκειας (2019 – 2020)

 

Στόχοι του Έργου είναι η βελτίωση της γνώσης και της κατανόησης των ποιοτικών χαρακτηριστικών της σεξουαλικής και έμφυλης βίας στον προσφυγικό πληθυσμό στην Ελλάδα, η αύξηση των ικανοτήτων επαγγελματιών και εργαζόμενων στους καταυλισμούς και στο νέο στεγαστικό πρόγραμμα ώστε να αναγνωρίζουν, να εντοπίζουν, να αντιμετωπίζουν και να προλαμβάνουν την σεξουαλική και έμφυλη βία, η βελτίωση της συνεργασίας και της δικτύωσης μεταξύ των επαγγελματιών του πεδίου ώστε να αναπτυχθεί μία ολοκληρωμένη προσέγγιση του ζητήματος και τέλος η βελτίωση της ευαισθητοποίησης εντός της προσφυγικής κοινότητας αλλά και η ενδυνάμωση ατόμων από την κοινότητα ώστε να λειτουργήσουν ως πολλαπλασιαστές.

 

Για τους σκοπούς αυτούς περιλαμβάνονται ερευνητικές δράσεις χαρτογράφησης και ανάλυσης των ποιοτικών και ποσοτικών χαρακτηριστικών του φαινομένου στις προσφυγικές κοινότητες στην Ελλάδα, εκπαιδευτικά εργαστήρια επαγγελματιών και εργαζομένων στο πεδίο και δράσεις ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και ενδυνάμωσης.

 

Το έργο αυτό έχει ολιστικό χαρακτήρα και αναμένεται να διαμορφώσει τους όρους μίας πιο στέρεης επικοινωνίας μεταξύ των εξειδικευμένων στελεχών που δρουν στο πεδίο του προσφυγικού (ιατρικού προσωπικού, ψυχολόγων, κοινωνικών λειτουργών, νομικών) αλλά και ανταπόκρισης στις ανάγκες που προκύπτουν για τον ίδιο τον προσφυγικό πληθυσμό.

2

 

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •