Αξιοποιώντας την σημαντική υποστήριξη της Ελληνικής Πρωτοβουλίας Καναδά, οι Γιατροί του Κόσμου παρείχαν κατά το διάστημα μεταξύ των μηνών Μαρτίου – Ιουλίου, ιατρική και ψυχοκοινωνική υποστήριξη σε ευάλωτους κοινωνικά και οικονομικά, μοναχικούς ηλικιωμένους ανθρώπους που ήδη ήταν εγγεγραμμένοι στο μητρώο ωφελούμενων της οργάνωσης και λόγω των περιοριστικών μέτρων για την προστασία της δημόσιας υγείας αποκλείστηκαν προσωρινά στα σπίτια τους. Παράλληλα νέοι ωφελούμενοι καταγράφηκαν σε συνεργασία με τις δημοτικές υπηρεσίες και άλλες υπηρεσίες μη κυβερνητικών φορέων σε διαφορετικούς δήμους της Αττικής και της Κεντρικής Μακεδονίας.

Η δράση αποτελούνταν από δύο βασικούς άξονες: α) την βοήθεια κατ’ οίκον με επισκέψεις πόρτα – πόρτα και β) την πρόληψη και συμβουλευτική εξ αποστάσεως. Για αυτό το λόγο 12 επαγγελματίες υγείας και ψυχοκοινωνικής υποστήριξης ήταν διαθέσιμοι καθημερινά 09.00 – 19.00 για εξ αποστάσεως συμβουλευτική και υποστήριξη μέσω των νέων μέσων τηλεπικοινωνίας.

Οι δικαιούχοι που έλαβαν ψυχοκοινωνική και ιατρική υποστήριξη κατά την περίοδο αναφοράς αριθμούσαν τους 823. Οι ομάδες  για τις δράσεις βοήθειας των ΓτΚ απαρτίζονταν από κοινωνικό λειτουργό, ιατρό, ψυχολόγο και νοσηλευτή οι οποίοι πραγματοποιήσαν παραπάνω από 505 επισκέψεις πόρτα σε πόρτα και 323 δικαιούχοι έλαβαν δωρεάν φαρμακευτική βοήθεια. Παράλληλα, οι ομάδες πραγματοποίησαν και την εκτέλεση ηλεκτρονικών συνταγών σε συνεργασία και σε συνέχεια κατάλληλης παραπομπής από τις κοινωνικές υπηρεσίες Δήμων (Αθήνα, Πέραμα, Κερατσίνι, Θεσσαλονίκη κ.α.). Στο ίδιο διάστημα διεξήχθησαν 565 ψυχοκοινωνικές συνεδρίες και 442 ιατρικές.

thi-canada-logo

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •