Οι Γιατροί του Κόσμου, σε συνεργασία με τον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης, υλοποιούν  το έργο «Emergency Response in Accommodating Unaccompanied Migrant Children – ERAcUMiC». Το συγκεκριμένο έργο αντιστοιχεί στο άνοιγμα ξενοδοχείων στην Αθήνα και την Βόρεια Ελλάδα στο πλαίσιο της επείγουσας ανταπόκρισης στην παρουσία ασυνόδευτων ανηλίκων μεταναστών στα ελληνικά νησιά. Οι Γιατροί του Κόσμου παρέχουν τρεις (3) ιατρικές κινητές μονάδες, μεταξύ των οποίων έναν οδηγό και έναν γιατρό ανά μονάδα, οι οποίοι προσφέρουν υπηρεσίες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας σε εβδομαδιαία βάση σε κάθε ξενοδοχείο. Η οργάνωση παρέχει επίσης νοσηλευτές σε καθημερινή βάση, για κάθε ξενοδοχείο.

Οι ομάδες των Γιατρών του Κόσμου ξεκίνησαν τη λειτουργία για το συγκεκριμένο έργο τον Ιανουάριο του 2018 και θα ολοκληρώσουν τις δραστηριότητές τους στις 15 Ιουλίου 2018, σύμφωνα με το σχέδιο «Emergency Response in Accommodating Unaccompanied Migrant Children – ERAcUMiC», το οποίο χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (AMIF) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και υλοποιείται σε στενή συνεργασία με τον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης.

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •