Τίτλος Δράσης: «Επιχορήγηση Ν.Π. Γιατροί του Κόσμου για την υλοποίηση του έργου “Συνέχιση λειτουργίας υφιστάμενης δομής φιλοξενίας ασυνόδευτων ανήλικων”» με Κωδικό ΟΠΣ 5008970. Η Δράση συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης, για την περίοδο από 01.08.2017 έως και 31.12.2017.

 

Η πράξη αφορά στη συνέχιση λειτουργίας της υφιστάμενης Δομής Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων Αρρένων δυναμικότητας 30 θέσεων – ηλικίας 12 έως και 18 ετών – από τους Γιατρούς του Κόσμου,  στη περιοχή του Δήμου Αθηναίων. Η πράξη περιλαμβάνει την παροχή ασφαλούς και υγιεινής στέγασης και διαβίωσης άστεγων ασυνόδευτων ανήλικων αρρένων, την παροχή υποστηρικτικών και κοινωνικών υπηρεσιών, σε δομή δυναμικότητας 30 κλινών διαχωρισμένων σε 8 διακριτά τετράκλινα δωμάτια.

 

Στόχος της πράξης είναι η προστασία των αστέγων ασυνόδευτων ανηλίκων, η ανακούφιση και ενδυνάμωσή τους, καθώς και η αντιμετώπιση των επιπτώσεων του φαινομένου των παιδιών και εφήβων που είναι έκθετοι στον κίνδυνο της εκμετάλλευσης. Επιπρόσθετα, η πράξη συμβάλλει στην ένταξη των ασυνόδευτων ανηλίκων στο ελληνικό σχολείο και στην εκπαίδευση, καθώς και σε υποστηρικτικά δίκτυα.

 

Η Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων Αρρένων λειτουργεί από τον Αύγουστο του 2016, σε πενταόροφο κτίριο, 7 ημέρες την εβδομάδα, καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους καθώς και σε γιορτές και επίσημες αργίες. Στελεχώνεται από καταρτισμένο προσωπικό διαφόρων ειδικοτήτων (κοινωνικοί λειτουργοί, ψυχολόγοι, δικηγόροι, φροντιστές, μάγειρες, διερμηνείς, διοικητικό προσωπικό, καθαριστές), οι οποίοι απασχολούνται σε βάρδιες.

AMIF_ALL_LOGOS_NEW

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •