Κοινωνική και ιατρική φροντίδα σε διαπολιτισμικά σχολεία της Θεσσαλονίκης

Στα πλαίσια του προγράμματος «Διαπολιτισμικά Σχολεία», οι Γιατροί του Κόσμου πραγματοποίησαν επισκέψεις σε σχολεία της Θεσσαλονίκης, με σκοπό την πρωτοβάθμια εξέταση ανασφάλιστων μαθητών και τη χορήγηση πιστοποιητικών υγείας, μέσω ειδικά διαμορφωμένων Κινητών Μονάδων. Οι μονάδες αυτές ήταν στελεχωμένες με παιδίατρους, καρδιολόγους, νοσηλευτές και διοικητικούς εθελοντές και οι επισκέψεις λάμβαναν χώρα μετά από πρόσκληση της Διεύθυνσης των σχολείων και κατόπιν ενημέρωσης των γονέων.

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
mdmgreece-missions-sxoleia