Με την συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας (Internal Security Fund – Borders & Visa) και συντονιστή φορέα την Υπηρεσία Πρώτης Υποδοχής.

Η Ελλάδα εξακολουθεί να αποτελεί  τη  βασική πύλη εισόδου της Ευρωπαϊκής Ένωσης  για υπηκόους τρίτων χωρών (πρόσφυγες και οικονομικούς μετανάστες). Λόγω των υψηλών πιέσεων και αναγκών για παροχή υπηρεσιών πρώτης υποδοχής, η Υπηρεσία Πρώτης Υποδοχής υλοποιεί το πρόγραμμα με τίτλο: “Emergencysupport enhancing the operational capacity of FRS to manage the extreme rise in migration flows into Greek nationaland European territory”, (HOME/2015/ISBF/AG/EMAS/0007/EL – Sub-action 4, Sub-action 5), το οποίο θα διαρκέσει έως τον Ιούνιο του 2016.

Στο πρόγραμμα δικαιούχος και συντονιστής είναι η  Υπηρεσία Πρώτης Υποδοχής. Οι Γιατροί του Κόσμου είναι ένας από τους συνδικαιούχους του προγράμματος στα πλαίσια του οποίου συνεργάζονται με τον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης και την οργάνωση Praksis.

Σκοπός του έργου αυτού είναι η ενίσχυση των δράσεων των Ελληνικών Αρχών και των μη-κυβερνητικών οργανώσεων που ασχολούνται με την διαχείριση της πρόσφατης κρίσης στην υποδοχή των προσφύγων.

Στις υπηρεσίες που παρέχουν οι Γιατροί του Κόσμου στο συγκεκριμένο πρόγραμμα περιλαμβάνεται ο ιατρικός έλεγχος, η παροχή πρωτοβάθμιας περίθαλψης και φροντίδας, η παροχή ψυχοκοινωνικής υποστήριξης, η διάθεση φαρμακευτικών σκευασμάτων, κλινοσκεπασμάτων, ειδών ατομικής υγιεινής, ιματισμού και υπόδησης στην Κινητή Μονάδα Β και στο Κέντρο Πρώτης Υποδοχής, στην περιοχή Μόρια της Λέσβου.

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας (Internal Security Fund – Borders & Visa)

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •