Οι Γιατροί του Κόσμου ανταποκρινόμενοι στις συνθήκες  και στις πρωτοφανείς δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι πολίτες της χώρας, επιτείνουν τις δράσεις τους με σκοπό την κάλυψη και την ενίσχυση ατόμων άνω των 65 ετών παρέχοντας τους εξειδικευμένη ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και ψυχοκοινωνική φροντίδα.

Η ηλικία των 65 ετών, η οποία ταυτίζεται και με την ηλικία της συνταξιοδότησης, αποτελεί το όριο πάνω από το οποίο ένας ασθενής θεωρείται και αντιμετωπίζεται ως γηριατρικός. Σε αυτό το πλαίσιο οι Γιατροί του Κόσμου υλοποιούν το πρόγραμμα “65+ Υγιής Γήρανση” στο Ανοιχτό Πολυϊατρείο του Περάματος.

Η 1η βασική δράση του προγράμματος περιλαμβάνει την παροχή ιατρικής και φαρμακευτικής περίθαλψης στους ηλικιωμένους.  Μέσω του προγράμματος, τα άτομα άνω των 65 ετών που προσέρχονται στο Πολυϊατρείο του Περάματος δέχονται ιατρικές υπηρεσίες με σκοπό την παρακολούθηση των φυσιολογικών μεταβολών της υγείας τους αλλά των διαφόρων ασθενειών που αντιμετωπίζουν. Επιπλέον υπάρχει ειδική μέριμνα για την παραπομπή τους σε άλλες ειδικότητες ιατρών εντός της δομής των Γιατρών του Κόσμου εφόσον κρίνεται απαραίτητο.
Η 2η βασική δράση του προγράμματος περιλαμβάνει την παροχή ψυχοκοινωνικής υποστήριξης.  Το μεγαλύτερο ποσοστό είναι άτομα που έχουν χάσει το σύντροφο τους λόγω θανάτου. Παρέχεται συναισθηματική αξιολόγηση και συμβουλευτική, παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών σε επίπεδο   ψυχολογικό, κοινωνικό και συμβουλευτικό, διεξαγωγή συμβουλευτικών ή θεραπευτικών συνεδριών, ενώ τέλος πραγματοποιείται διασύνδεση με υπηρεσίες πρόνοιας  και με την ευρύτερη κοινότητα.

Η ομάδα στόχου επωφελούμενων περιλαμβάνει: ηλικιωμένους/ες με σοβαρά προβλήματα υγείας, ηλικιωμένους/ες χωρίς υποστηρικτικό περιβάλλον, χαμηλοσυνταξιούχους ηλικιωμένους/ες και  κατάκοιτους ηλικιωμένους/ες.

Το πρόγραμμα υλοποιείται με την υποστήριξη του Ιδρύματος Λάτση.

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •