Οι Γιατροί του Κόσμου πραγματοποιούν συντονισμένες παρεμβάσεις ιατρικού ελέγχου σε διάφορες απομακρυσμένες περιοχές της Ελλάδος μέσω των Κινητών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Ιατρικής Φροντίδας.

Ανταποκρινόμενοι στις αυξημένες ανάγκες της ελληνικής κοινωνίας και πιστοί στην ιδέα πως η υγεία αποτελεί το πολυτιμότερο αγαθό του ανθρώπου, το πρόγραμμα ιατρικού ελέγχου θα παράσχει υπηρεσίες ενημέρωσης και πρόληψης σε ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού που αντιμετωπίζουν πρόβλημα περιορισμένης ή και μηδενικής πρόσβασης σε δομές πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας.

Σε αυτό το πλαίσιο, το κλιμάκιο των Γιατρών του Κόσμου θα αποτελείται από ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό που δυνητικά θα μπορεί να περιλαμβάνει ειδικότητες όπως παιδίατρο, γυναικολόγο, δερματολόγο, ορθοπεδικό, οδοντίατρο κ.α., από διοικητικό προσωπικό καθώς και από έναν οδηγό και θα πραγματοποιεί τουλάχιστον μία επίσκεψη ανά μήνα, διάρκειας τριών έως και πέντε ημερών, με σκοπό την κάλυψη των αναγκών της εκάστοτε περιοχής έως και τις 31 Δεκεμβρίου 2019.

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •