Το πρόγραμμα «Δρόμοι της Αθήνας» έχει ως στόχο τη μείωση της βλάβης και την παροχή πρωτοβάθμιας ιατρικής φροντίδας και ψυχοκοινωνικής συμβουλευτικής σε χρήστες ουσιών. Το πρόγραμμα στηριζόμενο στις αρχές της μείωσης της βλάβης και της παρέμβασης στο δρόμο υλοποιείται από τους Γιατρούς του Κόσμου από το 1998.

Η μείωση της βλάβης, περιλαμβάνει συντονισμένες παρεμβάσεις που στοχεύουν στην ελαχιστοποίηση των βλαβερών συνεπειών που επιφέρουν οι συμπεριφορές υψηλού κινδύνου (π.χ ενδοφλέβια χρήση ουσιών εξάρτησης) χωρίς όμως να συνδέονται απαραίτητα με τη διακοπή της χρήσης. Η αρχή της μείωσης της βλάβης βασίζεται στην προστασία του “δικαιώματος στην υγεία” των ατόμων που κάνουν χρήση ουσιών εξάρτησης, τόσο σε σχέση με τη πρόληψη της μετάδοσης του ιού του AIDS και των άλλων μολυσματικών ασθενειών, όσο και σε ότι αφορά τη σύνδεση των ατόμων αυτών με τις υπηρεσίες υγείας.

Μέσω μιας κινητής μονάδας, εθελοντές γιατροί, νοσηλευτές, επαγγελματίες ψυχικής υγείας και διοικητικοί προσφέρουν

  • πρωτοβάθμια ιατρική περίθαλψη προβλημάτων που σχετίζονται είτε με τις συνθήκες διαβίωσης του πληθυσμού (λοιμώξεις, υποσιτισμό, τραυματισμούς, κλπ), είτε προβλημάτων που έχουν σχέση με τον τρόπο λήψης ναρκωτικών (κυρίως θρομβοφλεβίτιδες και αποστήματα).
  • παρεμβατικές δράσεις με στόχο την μείωση της εξάπλωσης του HIV και της ηπατίτιδας, μέσω της παροχής υπηρεσιών που αφορούν στην προσφορά νέων συριγγών με παράλληλη ανταλλαγή / απόσυρση των ήδη χρησιμοποιημένων και ταυτόχρονη προώθηση της αποφυγής του μοιράσματος συριγγών με άλλους χρήστες, καθώς και στην προσφορά ενός ειδικού kit με όλα τα απαραίτητα υλικά για την προώθηση της ασφαλούς χρήσης, την ενημέρωση των χρηστών για την ηπατίτιδα και το ΑIDS, τους τρόπους μετάδοσης και προφύλαξης από μία ενδεχόμενη μόλυνση καθώς και τη διανομή προφυλακτικών.
  • δυνατότητα ταχείας εξέτασης για την HIV λοίμωξη και την Ηπατίτιδα C (HEP C)
  • ψυχολογική υποστήριξη και συμβουλευτική.

Το πρόγραμμα υλοποιείται από τους Γιατρούς του Κόσμου με την υποστήριξη της M∙A∙C Cosmetics.

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •