Δελτίο Τύπου

Λειτουργία Δομής Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων

των Γιατρών του Κόσμου

Περίοδος: 01.08.2017 – 31.12.2017

Από την 1η Αυγούστου 2017, στο πλαίσιο της Πράξης «Επιχορήγηση Ν.Π. Γιατροί του Κόσμου για την υλοποίηση του Έργου: Συνέχιση Λειτουργίας Υφιστάμενης Δομής Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανήλικων», oi Γιατροί του Κόσμου λειτουργούν στο κέντρο της Αθήνας δομή φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων. Η δομή φιλοξενίας παρέχει υπηρεσίες ασφαλούς στέγασης, σίτισης, ψυχοκοινωνικής υποστήριξης και νομικής συνδρομής με την υποστήριξη διερμηνέων σε ασυνόδευτους ανήλικους.

11

Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης – Ατενίζοντας και ακούγοντας το μέλλον

 

12

Ετοιμάζοντας  στολίδια για το Χριστουγεννιάτικο δέντρο

Τίτλος Δράσης:  «Επιχορήγηση Ν.Π. Γιατροί του Κόσμου για την υλοποίηση του έργου “Συνέχιση λειτουργίας υφιστάμενης δομής φιλοξενίας ασυνόδευτων ανήλικων”» με Κωδικό ΟΠΣ 5008970. Η Δράση συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης, για την περίοδο από 01.08.2017 έως και 31.12.2017.

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •