Η δράση των Γιατρών του Κόσμου στη Λέσβο συνεχίζεται απρόσκοπτα από το 2013, έχοντας παράσχει ένα σύνολο ολιστικών υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και ψυχο-κοινωνικής υποστήριξης στον ευάλωτο προσφυγικό πληθυσμό που διαμένει στο νησί, και κατά τη διετία 2015 – 2016 των ιδιαίτερα αυξημένων προσφυγικών ροών. Από το 2015, οι Γιατροί του Κόσμου διατηρούν ιατρικό και ψυχο-κοινωνικό κλιμάκιο μέσα στον Καρά Τεπέ, το οποίο στελεχώνεται από 2 γενικούς ιατρούς, 1 γυναικολόγο, 1 παιδίατρο, 1 μαία, 2 νοσηλευτές, 4 διερμηνείς, 2 κοινωνικούς λειτουργούς, 1 ψυχολόγο, 1 συντονιστή πεδίου και 1 διοικητικό. Κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID19, το κλιμάκιο των ΓτΚ παρείχε και υπηρεσίες COVID19 Screening στους διαμένοντες αιτούντες άσυλο του Καρά Τεπέ, ενώ από τα μέσα Απριλίου ξεκίνησε και μία πρόσθετη δράση ιατρικής εκτίμησης και ψυχο-κοινωνικής υποστήριξης των πιο ευπαθών ομάδων των προσφύγων που διαμένουν σε ξενοδοχειακές δομές φιλοξενίας του νησιού, με ιατρικό προσωπικό, κοινωνικό λειτουργό, ψυχολόγο, διοικητικό προσωπικό και διερμηνέα. Επιπροσθέτως, από τις αρχές Ιουνίου, στελεχώθηκε και νέο ιατρείο μέσα στον Καρά Τεπέ, στη ζώνη καραντίνας που έχει οριστεί από τις αρμόδιες αρχές, όπου παραμένουν για παρακολούθηση τυχόν παρουσίασης συμπτωμάτων οι νεοαφιχθέντες στο νησί. Τις ανωτέρω βασικές παροχές έρχεται να ενισχύσει και η δράση ευαισθητοποίησης του επωφελούμενου πληθυσμού, μέσα από ενέργειες ενημέρωσης για σημαντικά ζητήματα προαγωγής και πρόληψης της υγείας, η εμβολιαστική κάλυψη ενηλίκων και παιδιών, καθώς επίσης πραγματοποιείται σε ειδικές περιπτώσεις και διενέργεια ιατρικών εξετάσεων, αιματολογικών και απεικονιστικών στις περιπτώσεις εγκύων γυναικών.

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •