Το κοινωνικό πολυιατρείο των ΓΙΑΤΡΩΝ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ στην Θεσσαλονίκη είναι μια ανοικτή δομή που προσφέρει ιατρικο-κοινωνικές υπηρεσίες σε όποιον έχει ανάγκη, ανεξαρτήτως εισοδήματος, φύλου, φυλής, χρώματος, θρησκείας, κοινωνικής θέσης ή/και πολιτικής και ιδεολογικής πεποίθησης. Ένα εκτεταμένο δίκτυο εθελοντών γιατρών διαφόρων ειδικοτήτων και άλλων επαγγελματιών, πλαισιώνει τους επαγγελματίες της Οργάνωσης, μεγιστοποιώντας τα αποτελέσματα και τον αντίκτυπο της δράσης της οργάνωσης στην Β. Ελλάδα.

Στο κοινωνικό πολυιατρείο πραγματοποιούνται ιατρικά ραντεβού, εμβολιασμοί, διασύνδεση με νοσοκομεία και άλλες υπηρεσίες δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας υγείας και ψυχο-κοινωνική υποστήριξη. Βασιζόμενοι στην ευρύτερη έννοια της ευημερίας, οι ΓτΚ διαχειρίζονται τις περιπτώσεις που φτάνουν στην πόρτα τους ολιστικά με την υποστήριξη κοινωνικών λειτουργών και άλλων επιστημόνων θεωρώντας την υγεία ως κοινωνικό αγαθό και δικαίωμα όλων και λαμβάνοντας υπόψη τους τους κοινωνικούς προσδοριστές της υγείας στην πορεία προς μια ουσιαστική και αποτελεσματική θεραπεία.

Παράλληλα, στην περιοχή της Θεσσαλονίκης και πιο συγκεκριμένα στον Δεντροπόταμο, υλοποιείται πρόγραμμα υποστήριξης ΡΟΜΑ. Οι ΓτΚ υπήρξαν από τις πρώτες οργανώσεις που υποστήριξαν υγειονομικά τους πληθυσμούς ΡΟΜΑ σε όλη την Ελλάδα διεξάγοντας εκστρατείες εμβολιασμού και άλλες δράσεις. Η τωρινή μας παρέμβαση υιοθετεί την σύγχρονη μεθοδολογία της κοινωνικής και νομικής εδυνάμωσης της κοινότητας υποστηρίζοντας τους ΡΟΜΑ προκειμένου οι ίδιοι να μπορέσουν να προασπιστούν τα δικαιώματά τους ως ισότιμοι και ενεργοί πολίτες της χώρας απεμπολώντας σύνδρομα εξάρτησης από την δημόσια ή την ιδιωτική φιλανθρωπία. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει επίσης δράσεις διασύνδεσης με το δημόσιο σύστημα υγείας καθώς και δυνατότητες διαμεσολάβησης ανάμεσα στις ΡΟΜΑ και τις μη ΡΟΜΑ κοινότητες και τις δημόσιες αρχές.  Η εμπειρία μας δείχνει ότι η άσκηση πίεσης μέσω της δημοσιοποίησης μαρτυριών και καταγγελιών είναι αποτελεσματική τακτική, ειδικά σε σχέση με ομάδες πληθυσμού που ιφίστανται διακρίσεις και παραμένουν αποκλεισμένοι στο κοινωνικό περιθώριο. Οι μαρτυρίες αποτελούν την βάση της παρέμβασής μας αναφορικά με την προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων αλλά και τον δείκτη μέσα από τον οποίο συχνά αξιολογούμε τις τάσεις και την σοβαρότητα της κατάστασης για τις ομάδες αυτές. Ακολουθώντας αυτή την συλλογιστική, οι ΓΙΑΤΡΟΙ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ, επαγρυπνούν και εξασκούν δημόσιο έλεγχο σε σχέση με την υλοποίηση κρατικών και τοπικών δεσμεύσεων για τους ΡΟΜΑ.

Κατά την περίοδο του COVID -19, το κοινωνικό πολυιατρείο των ΓΙΑΤΡΩΝ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ στην Θεσσαλονίκη παρέμεινε ανοικτό προκειμένου να συνεχίσει να προσφέρει ιατροφαρμακευτικές υπηρεσίες στους πιο ευάλωτους από τους συνανθρώπους μας, οι οποίοι στερούνταν άλλης βοήθειας.

Επίσης, πραγματοποιήθηκαν επιπλέον διανομές ειδών υγιεινής στους καταυλισμούς των ΡΟΜΑ ενώ πληροφορικό υλικό για την προστασία από την πανδημία μεταφράστηκε στα Ρομανές και αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της οργάνωσης.

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •