Καθ’ όλη την παραμονή τους στο Υπνωτήριο Αστέγων οι ωφελούμενοι λαμβάνουν τη βοήθεια και στήριξη όλης της ομάδας μας, αλλά περισσότερο της Κοινωνικής Υπηρεσίας (κοινωνικοί λειτουργοί και ψυχολόγος) σε θέματα ένταξης και επανένταξής τους στην κοινωνία.

Στο πλαίσιο του προγράμματος «Στέγη και Εργασία» η Κοινωνική Υπηρεσία του Υπνωτηρίου Αστέγων ανέλαβε να ενημερώσει και να προωθήσει τα αιτήματα των ωφελούμενων άστεγων που έχουν τη δυνατότητα να εργαστούν, (που δεν είναι υπερήλικες ή ασθενείς) και να βρουν σπίτι.  Επομένως να επανενταχθούν στον κοινωνικό ιστό. Ανέλαβε, όπως πάντα άλλωστε, να τους ενθαρρύνει, να τους ενδυναμώσει το ηθικό, να τους προτρέψει να βρουν πάλι μια θέση στην κοινωνία όπως τους αξίζει. Τους στηρίζει βοηθώντας τους να συγκεντρώσουν τα έγγραφα που απαιτούνται, κλείνοντας τα ραντεβού που χρειάζονται σε υπηρεσίες και οργανώσεις.

Για τη στέγαση, οι ενέργειες που περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα είναι η επιδότηση ενοικίου και η κάλυψη δαπανών για οικοσκευές και λοιπές λειτουργικές ανάγκες. Οι ενέργειες για την επανένταξη στον κοινωνικό ιστό περιλαμβάνουν κατάρτιση, προώθηση, επιδότηση εργασίας (για 12 μήνες) σε επιχειρήσεις, επιδότηση ασφαλιστικών εισφορών, ένταξη σε σχολεία δεύτερης ευκαιρίας κλπ. Γίνεται ενθάρρυνση των ωφελούμενων για κινητοποίηση από μέρους τους και σχεδιασμός πλάνου δράσης από κοινού. Για εργασία, για επιμόρφωση, για κοινωνικά, νομικά και άλλα θέματα που τους απασχολούν.

Όλοι αξίζουμε μια δεύτερη και τρίτη και τέταρτη ευκαιρία στη ζωή μας, πόσο μάλλον αυτοί οι άνθρωποι. Γιατί όπου υπάρχουν άνθρωποι, βρισκόμαστε και εμείς.

pep-attikis
Το Υπνωτήριο Αστέγων των Γιατρών του Κόσμου στην Ακαδημία Πλάτωνος, λειτουργεί με συγχρηματοδότηση από το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αττικής.
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

MdM Gr_6675