Η Πανευρωπαϊκή Ομοσπονδία Οργανώσεων που Εργάζονται με Αστέγους (FEANTSA) και το Ελληνικό Δίκτυο για το Δικαίωμα στη Στέγη και την Κατοικία που συμμετέχουν οι Γιατροί του Κόσμου εξέδωσαν κοινή δήλωση με αφορμή την επικείμενη έξοδο αναγνωρισμένων προσφύγων που φιλοξενούνται από το πρόγραμμα ΕΣΤΙΑ στα τέλη Μαρτίου.

Χωρίς την προβλεπόμενη και απαιτούμενη ειδική μέριμνα στέγασης αυτών των ανθρώπων που φιλοξενούνται στο πρόγραμμα για περισσότερους από 18 μήνες και με τον κίνδυνο 8.000 άνθρωποι να βρεθούν εν μία νυκτί στον δρόμο, η FEANTSA και το Ελληνικό Δίκτυο για το Δικαίωμα στη Στέγη και την Κατοικία απαιτούν από την πολιτεία να λάβει άμεσα μέτρα ώστε να διασφαλιστεί η στέγαση και η νόμιμη κατοικία όλων των ανθρώπων, αποτρέποντας έτσι τον καταστροφικό αποκλεισμό τους από  το εθνικό σύστημα πρόνοιας και εξασφαλίζοντάς τους ταυτόχρονα τα κατοχυρωμένα δικαιώματά τους για πρόσβαση στις διαδικασίες που θα τους επιτρέψουν μία ομαλή ένταξή.

Το δικαίωμα στην κατοικία είναι ένα θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα.

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •