Απόσπασμα Πρακτικού Διοικητικού Συμβουλίου της 1ης Ιουλίου του 2014

Θέμα 1ο: Απόφαση κατακύρωσης του Πρόχειρου Διαγωνισμού 04/2014 «Προμήθεια Ιατρικού Εξοπλισμού» στο πλαίσιο του έργου «Ενίσχυση των κινητών Μονάδων Πρώτης Υποδοχής για την εφαρμογή των διαδικασιών Πρώτης Υποδοχής σε περιοχές υπό πίεση υψηλών μεταναστευτικών ροών»

Διαβάστε το πλήρες κείμενο EΔΩ

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •