Με την δωρεά του Ιδρύματος Αθηνάς Ι. Μαρτίνου

Το Ανοιχτό Πολυϊατρείο των ΓτΚ ξεκίνησε την λειτουργία του στη Θεσσαλονίκη το 2001 και μέσω της δράσης του ενισχύει τον περιορισμό των διακρίσεων στην καθημερινή διαβίωση και στην πλήρωση των δικαιωμάτων που υφίστανται οι ευάλωτες κοινωνικές ομάδες της ευρύτερης περιοχής της Κεντρικής Μακεδονίας.

Η δωρεά του Ιδρύματος Αθηνάς Ι. Μαρτίνου, για τη 12μηνη κάλυψη των υπηρεσιών ψυχικής υγείας και ψυχοκοινωνικής υποστήριξης του Ανοικτού Πολυϊατρείου στη Θεσσαλονίκη, βοηθά έμπρακτα τους Γιατρούς του Κόσμου στη: α) διασφάλιση πρόσβασης σε δωρεάν και ποιοτικές υπηρεσίες φροντίδας ψυχικής υγείας σε ευάλωτες ομάδες, β) παροχή των απαραίτητων τεχνικών πληροφοριών και εκπαίδευση του προσωπικού πρώτης γραμμής σε δομές της περιοχής και των δομών που σχετίζονται με την παροχή υπηρεσιών ψυχικής υγείας σε ευάλωτους πληθυσμούς της περιοχής, γ) διασφάλιση της συνέχειας της φροντίδας και της θεραπείας, συμπεριλαμβανομένης των παραπομπών σε δευτεροβάθμιες και τριτοβάθμιες δομές υγειονομικής περίθαλψης και κοινωνικής φροντίδας όταν χρειάζεται, καθώς και κατάλληλη παρακολούθηση της κάθε περίπτωσής, και δ) αύξηση της κοινωνικής ευαισθητοποίησης ώστε να βελτιωθεί η ευημερία στην κοινότητα.

Αξίζει να σημειωθεί πως στο πλαίσιο άμεσης υποστήριξης και φροντίδας των προσφύγων από την Ουκρανία στην Ελλάδα, οι Γιατροί του Κόσμου έχουν διαμορφώσει ένα ειδικό πρόγραμμα υπηρεσιών ψυχοκοινωνικής υποστήριξης στη Θεσσαλονίκη όπου και αποτελεί πύλη εισόδου των Ουκρανών προσφύγων. Στους έξι πρώτους μήνες της ουκρανικής κρίσης, εκτιμάται ότι κατέφυγαν στην Ελλάδα παραπάνω από 80.000 Ουκρανοί πρόσφυγες, με ένα σημαντικό ποσοστό να διαμένουν στην ευρύτερη περιοχή της Κεντρικής Μακεδονίας. Ήδη περισσότερα από 650 άτομα έχουν λάβει τις απαραίτητες υποστηρικτικές υπηρεσίες υγείας και υλικής βοήθειας από το προσωπικό της δομής.

 

Το Ανοικτό Πολυϊατρείο των Γιατρών του Κόσμου στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται στην οδό Πτολεμαίων 29Α (εντός της στοάς). Για προγραμματισμό ραντεβού και περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καλούν στο 2310.56.66.41 και 2315.31.42.06 ή να επικοινωνούν στο thessaloniki@mdmgreece.gr, Δευτέρα με Παρασκευή, από τις 8:00 έως τις 16:00.

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

MdM-Greece-083653