Η πρόσβαση στην περίθαλψη των ατόμων χωρίς άδεια παραμονής σε 11 χώρες της Ευρώπης
  • Ημερομηνία:
  • Μέγεθος Αρχείου: 3,365kb

Η πρόσβαση των φτωχών και κοινωνικά αποκλεισμένων ομάδων που ζουν στο κέντρο της Αθήνας, στους τομείς της υγείας, της εκπαίδευσης και της εργασίας.

Σε εποχές τόσο μεγάλης κοινωνικής και οικονομικής κρίσης, όπως οι σημερινές που βιώνουμε στην πατρίδα μας , οι πλέον ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, οι πιο φτωχοί και περιθωριοποιημένοι βρίσκονται στον κίνδυνο του απόλυτου αποκλεισμού, της πιο ακραίας ένδειας. Όλα τα ανθρώπινα δικαιώματα – το δικαίωμα στην τροφή, στην εργασία, στην υγειονομική περίθαλψη και στη στέγαση – είναι βαρύνουσας σημασίας για τον φτωχό πληθυσμό καθώς η φτώχεια και ο κοινωνικός αποκλεισμός συνδέονται άμεσα με τις διακρίσεις, την άνιση πρόσβαση σε πόρους και ευκαιρίες, τον κοινωνικό και πολιτισμικό στιγματισμό. Παράλληλα παρακωλύει τη συμμετοχή τους στη δημόσια ζωή, τη δυνατότητά τους να επηρεάσουν τις πολιτικές που τους αφορούν και την προσφυγή τους σε ένδικα μέσα για την αποκατάσταση της αδικίας.

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •