Οι περιορισμοί που επιβάλλονται από το Ισραήλ στην μετακίνηση και στην πρόσβαση της ανθρωπιστικής βοήθειας και στη συνεργασία ανάπτυξης στο Κατεχόμενο Παλαιστινιακό έδαφος κοστίζουν πάνω από 3,2 εκατομμύρια ευρώ ετησίως, σύμφωνα με την Ένωση Διεθνών Οργανισμών για την Aνάπτυξη (Asociación de Agencias Internacionales de Desarrollo – AIDA). 

Κατεχόμενο Παλαιστινιακό έδαφος

Οι περιορισμοί που επιβάλλονται από το Ισραήλ στην μετακίνηση και στην πρόσβαση της ανθρωπιστικής βοήθειας και στη συνεργασία ανάπτυξης στο Κατεχόμενο Παλαιστινιακό έδαφος κοστίζουν πάνω από 3,2 εκατομμύρια ευρώ ετησίως, σύμφωνα με την Ένωση Διεθνών Οργανισμών για την ανάπτυξη (AsociacióndeAgenciasInternacionalesdeDesarrollo – AIDA).

Στην έκθεση που υποβλήθηκε, “Η παρεμπόδιση της βοήθειας, δυσκολεύει την αρωγή στο Παλαιστινιακό Κατεχόμενο Έδαφος”, οι Οργανισμοί κάνουν έκκληση στην διεθνή κοινότητα να προτρέψουν το Ισραήλ να “σπάσει” τους φραγμούς που εμποδίζουν το προσωπικό ανθρωπιστικής βοήθειας και τα αγαθά αυτής της εργασίας και να εξασφαλίσουν την ελεύθερη κίνηση τους ώστε να φτάσουν στις κοινότητες που έχουν ανάγκη.

ΗAIDA είναι ένας συνασπισμός 84 διεθνών οργανισμών βοήθειας και ανάπτυξης, εκ των οποίων απαρτίζονται οι Μη Κερδοσκοπικοί Οργανισμοί: Δράση κατά της Πείνας (AccióncontraelHambre, IntermónOxfam, Γιατροί του Κόσμου, Κινητοποίηση υπέρ της Ειρήνης (MPDL – MovimientoporlaPaz), HelpAgeInternational Ισπανίας και της Διεθνούς Αλληλεγγύης (SolidaridadInternacional).

Αυτές οι οργανώσεις διαβεβαιώνουν ότι, καθώς ένας στους τέσσερις παλαιστίνιους ζει κάτω από το όριο της φτώχειας, αυτοί οι περιορισμοί απομονώνουν ακόμα περισσότερο τις κοινωνίες που χρειάζονται επειγόντως βοήθεια, και κάνουν τους πιο ευάλωτους να πληρώνουν αυτό το τίμημα.

“Αυτοί οι περιορισμοί ρημάζουν τις πραγματικές ευκαιρίες του πληθυσμού της Γάζας για ανάκαμψη. Κοντά στο 80% του πληθυσμού στη Franja εξαρτάται από την ανθρωπιστική βοήθεια και ο δικός μας χρόνος και τα χρήματα χάνονται γιατί δεν μπορούν το προσωπικό και τα αγαθά μας να εισέλθουν και να εξέλθουν υπό φυσιολογικές συνθήκες από τη Γάζα”, διαβεβαιώνει ο BorisAristín, συντονιστής των Γιατρών του Κόσμου στο Κατεχόμενο Παλαιστινιακό Έδαφος και μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της AIDA.

Αν και οι περιορισμοί πρόσβασης στη Γάζα είναι καλά τεκμηριωμένοι, η έλλειψη πρόσβασης καθώς και τα πρόσθετα έξοδα που προκύπτουν από την παρούσα κατάσταση, επίσης επηρεάζουν τα σημαντικότερα προγράμματα βοήθειας σε ορισμένες ζώνες της Δυτικής Όχθης.

Έλλειψη τροφίμων

Οι ανθρωπιστικές οργανώσεις διαβεβαιώνουν ότι οι φραγμοί πρόσβασης στην αποκαλούμενη ζώνη του Seam (όπως αποκαλείται η στρατιωτική περιοχή μεταξύ της πράσινης γραμμής και του Τείχους) και στις κοινωνίες των βεδουίνων και των βοσκών της κοιλάδας της Ιορδανίας και στο νότο του Hebron, έχουν συμβάλει ώστε αυτός ο πληθυσμός να είναι τόσο ευάλωτος όσο αυτός στη Γάζα. Το 79% των κατοικιών των βεδουίνων και των βοσκών της κοιλάδας της Ιορδανίας επιβεβαιώνει ότι δεν κατέχει αρκετά τρόφιμα, σύμφωνα με μια μελέτη που διεξήγαγε η οργάνωση UNRWA, η UNICEF και το Παγκόσμιο Πρόγραμμα Τροφίμων.

“Συναντάμε τεράστια εμπόδια για να εφαρμόσουμε απλά μέτρα που μπορούν να βελτιώσουν τις ζωές των παιδιών και των οικογενειών τους, σε ζώνες που υστερούν από ιατρικές εγκαταστάσεις και σχολεία, και σε αγροτικές περιοχές όπου πρέπει να βγάλουν το ψωμί τους εκματαλλέυοντας τη γη. “Το να φτάνει η βοήθεια στη βάση όπου μας επιτρέπεται να φτάσει είναι απαράδεκτο, η βοήθεια θα έπρεπε απλούστατα να φτάνει σε όσους την χρειάζονται περισσότερο”, εξηγεί ο DiegoGutiérrez, της οργάνωσης Δράση κατά της Πείνας (AccióncontraelHambre).

Για παράδειγμα, στην πόλη Barta, όπου 3.600 άτομα ζουν στη ζώνη Seam περιτριγυρισμένοι από ένα ηλεκτροφόρο φράκτη, μέλη της AIDA δεν είχαν άδεια εισόδου ούτε για μερικές ώρες ώστε να αξιολογήσουν τις ανάγκες της Κοινότητας. “Η Barta δεν είναι μια μεμονωμένη περίπτωση,” επιβεβαίωσε ο IriaFolgueira, υπεύθυνος της αποστολής Κινητοποίησης υπέρ της ειρήνης (MPDL- MovimientoporlaPaz) στο Κατεχόμενο Παλαιστινιακό Έδαφος.

“Είναι υπεράριθμα τα παραδείγματα των ατόμων που δεν μπορούν να έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες που έχουν ανάγκη, και η ανθρωπιστική κοινότητα δεν μπορεί να τους βοηθήσει γιατί και εμείς υποβαλλόμαστε στους περιορισμούς” προσθέτει ο IriaFolgueira.

Οι απαιτήσεις του διοικητικού μητρώου τόσο της Παλαιστινιακής Αρχής όσο και της Χαμάς αναφέρεται στην έκθεση ως εμπόδιο στην αποτελεσματική ανθρωπιστική βοήθεια, εφόσον απαιτούν όλο και περισσότερο χρόνο από την πλευρά των οργανισμών που απαρτίζουν την AIDA.

Κατεβάστεολόκληρητηςέκθεση (στααγγλικά) Descarga el informe completo (en inglés).

Η Ένωση Διεθνών Πρακτορείων για την Ανάπτυξη (AssociationofInternationalDevelopmentAgencies, AIDA) είναι ένα φόρουμ 84 μη κερδοσκοπικών διεθνών οργανισμών που μοιράζονται ένα κοινό ενδιαφέρον για την αποτελεσματική προώθηση των ανθρωπιστικών προγραμμάτων και της ανάπτυξης στο Παλαιστινιακό κατεχόμενο έδαφος.

Οι οργανισμοί που συμμετέχουν στην AIDA μεταξύ άλλων είναι: Δράση κατά της Πείνας (AccióncontraelHambre), IntermónOxfam, Γιατροί του Κόσμου, HelpAgeInternational Ισπανίας, Διεθνής Αλληλεγγύη (SolidaridadInternacional). και Κινητοποίηση υπέρ της Ειρήνης (MPDL – MovimientoporlaPaz).

Μετάφραση της λεζάντας στη φωτογραφία: Μια Παλαιστίνια μαθήτρια που περνά το σημείο ελέγχου στην πόλη Belen.

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

img_108.jpg