Οι Γιατροί του Κόσμου Ελλάδας, συνυπέγραψαν μαζί με άλλες 11 ελληνικές και διεθνείς οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στην παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας σε πρόσφυγες και μετανάστες στην Ελλάδα, κοινό κείμενο δράσης για την πρόληψη και την αντιμετώπιση της έμφυλης βίας και την προώθηση των δικαιωμάτων των γυναικών μεταναστριών και προσφύγων.

Η πρωτοβουλία αυτή περιγράφει συγκεκριμένες δράσεις για τη βελτίωση της πρόληψης και την αντιμετώπιση της έμφυλης βίας, την πρόσβαση σε υπηρεσίες σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας, καθώς και την προώθηση της κοινωνικής συμμετοχής και της χειραφέτησης των γυναικών.

Διαβάστε το πλήρες κείμενο

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •