Οι Γιατροί του Κόσμου – Ελλάδας (ΓτΚ – Ελλάδας) έχουν αποτελέσει σημαντικό μέρος της διεθνούς ανθρωπιστικής κοινότητας, μέσω της συμμετοχής τους σε ορισμένες από τις πιο σοβαρές καταστάσεις έκτακτης ανάγκης της πρόσφατης ιστορίας. Για να συνεχίσουμε να το κάνουμε αυτό, χρειαζόμαστε ανθρώπους που μοιράζονται το όραμά μας.

Βασικές προϋποθέσεις
Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά όλες τις παρακάτω πληροφορίες πριν από την υποβολή της αίτησής σας.

 • Διαθεσιμότητα
  Ανάλογα με τη φύση του κάθε έργου, οι αποστολές μπορεί να διαρκέσουν από 1 έως 12 μήνες. Για όλες τις αποστολές έκτακτης ανάγκης, οι εθελοντές μας παραμένουν στο πεδίο για ένα χρονικό διάστημα από 1 έως 3 μήνες και για τις ανθρωπιστικές και αναπτυξιακές παρεμβάσεις, 9 έως 12 μήνες.
 • Ομαδικότητα
 • Ξένες Γλώσσες
  Τα αγγλικά και τα γαλλικά είναι οι κύριες γλώσσες εργασίας στις αποστολές μας. Η γνώση ισπανικών ή / και αραβικών θεωρείται σημαντικό προσόν κατά τη διαδικασία επιλογής.
 • Γνώση χειρισμού Η/Υ (MS Office)
 • Προηγούμενη εμπειρία σε παρόμοιο περιβάλλον θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα

 

Ιατρικό Προσωπικό

Γιατροί / Ιατρική Συντονιστές
Οι γιατροί στις αποστολές είναι επιφορτισμένοι με ένα διπλό ρόλο. Από τη μία, αναλαμβάνουν την ιατρική φροντίδα των ασθενών και από την άλλη, εκτελούν μία σειρά εκπαιδευτικών, διοικητικών και συντονιστικών καθηκόντων. Οι διοικητικές αρμοδιότητες περιλαμβάνουν την επίβλεψη και εκπαίδευση του τοπικού υγειονομικού προσωπικού, το σχεδιασμό και συντονισμό ιατρικών προγραμμάτων, τις παραγγελίες ιατρικού υλικού, την κατάρτιση μηνιαίων αναφορών των ιατρικών δραστηριοτήτων του προγράμματος, αλλά και επαφές με τις τοπικές υγειονομικές αρχές.
Οι ΓτΚ – Ελλάδας αναζητούν ιδιαιτέρως τις παρακάτω ειδικότητες: παιδίατροι, αναισθησιολόγοι, χειρουργοί, γυναικολόγοι και οι ειδικοί μολυσματικών ασθενειών.

Νοσηλευτικό προσωπικό
Οι νοσηλευτές/τριες απασχολούνται στην πρωτοβάθμια περίθαλψη υγείας. Συγκεκριμένα, υποστηρίζουν την οργάνωση ιατρικών υπηρεσιών ή Κέντρων Υγείας και πραγματοποιούν εξειδικευμένα προγράμματα όπως εμβολιασμοί κά. Η εκπαίδευση, η εποπτεία και η διαχείριση του εντόπιου νοσηλευτικού προσωπικού αποτελούν άλλη μια βασική ευθύνη.

 

Μη Ιατρικό Προσωπικό

Διοικητικοί συντονιστές
Το βασικό καθήκον ενός διοικητικού συντονιστή στις αποστολές είναι η διαχείριση όλων των προγραμμάτων σε μια χώρα. Στον τομέα της ευθύνης τους περιλαμβάνονται τα ακόλουθα:
Ο προγραμματισμός δραστηριοτήτων έργων, ο συντονισμός του προσωπικού (εκπατριζόμενοι εθελοντές και εντόπιο προσωπικό), οι επαφές με τις τοπικές αρχές, τα Ηνωμένα Έθνη, Διεθνείς Οργανισμούς και άλλες ΜΚΟ, η επικοινωνία με χορηγούς, η αξιολόγηση και η παρακολούθηση της πορείας των έργων.

Οικονομικοί διαχειριστές
Το βασικό καθήκον των οικονομικών διαχειριστών σε μια αποστολή είναι η οικονομική παρακολούθηση των δραστηριοτήτων στο πεδίο, η συλλογή και οργάνωση των απαραίτητων εγγράφων και άλλων σχετικών στοιχείων. Στον τομέα της ευθύνης τους περιλαμβάνονται τα ακόλουθα:
Έλεγχος του προϋπολογισμού και σύνταξη οικονομικών αναφορών, οικονομική διαχείριση έργου, επαφές με τις τοπικές αρχές, τα Ηνωμένα Έθνη, Διεθνείς Οργανισμούς και άλλες ΜΚΟ, η επικοινωνία με χορηγούς.

Τεχνικοί / Logisticians
Οι τεχνικοί των αποστολών έχουν υπό την ευθύνη τους την τεχνική και λειτουργική υποστήριξη των προγραμμάτων, η οποία περιλαμβάνει τη διαχείριση παραγγελιών, την αγορά προμηθειών από την τοπική αγορά, τη διαχείριση αποθήκης και την επίβλεψη κατασκευαστικών έργων.
Παρεμβαίνοντας συχνά σε περιβάλλοντα με περιορισμένα μέσα, οι τεχνικοί είναι υπεύθυνοι να διασφαλίσουν ότι οι ιατρικές και υγειονομικές ομάδες έχουν ότι κρίνεται απαραίτητο για τις καθημερινές εργασίες τους. Στα καθήκοντά τους περιλαμβάνονται συστηματική επαφή με το εντόπιο προσωπικό, τις τοπικές αρχές και κάθε άλλο τοπικό ή Διεθνή Οργανισμό.

Τι καλύπτουν οι Γιατροί του Κόσμου

Ασφάλεια
Ιατρική Ασφάλιση και Επαναπατρισμός με επείγουσα αερομεταφορά, εάν κριθεί απαραίτητο.

Αποζημίωση
H αποζημίωση που λαμβάνει ο εθελοντής εξαρτάται από το πόστο που έχει στην αποστολή αλλά και την επαγγελματική του εμπειρία.

Μηνιαίο επίδομα (per diem)
Ο εθελοντής λαμβάνει ένα μηνιαίο επίδομα με σκοπό να καλύψει τα προσωπικά του έξοδα όσο διαρκεί η αποστολή. Το επίδομα αυτό υπολογίζεται βάσει του κόστους διαβίωσης στη χώρα αποστολής.

Έξοδα μετακίνησης προς και από τον τόπο της αποστολής.

Στέγαση

Διαδικασία επιλογής
Όσοι ενδιαφερόμενοι εθελοντές πιστεύουν πως πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής σε αποστολή μπορούν να στείλουν email στα Αγγλικά στο  missions@mdmgreece.gr  με την ένδειξη “Εκδήλωση ενδιαφέροντος, Ιατρικό ή μη ιατρικό προσωπικό”, με συνημμένα τα ακόλουθα:

 • επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος
 • βιογραφικό Σημείωμα (που δεν θα υπερβαίνει τις 2 σελίδες)
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •