Οι Γιατροί του Κόσμου ολοκληρώνουν την παρέμβασή τους στο Κέντρο Υποδοχής της Μόριας. Παράλληλα, παραμένουν στη Λέσβο παρέχοντας ιατρικές και ψυχοκοινωνικές υπηρεσίες, τόσο στον προσφυγικό πληθυσμό όσο και στην τοπική κοινωνία

 

Οι Γιατροί του Κόσμου ξεκίνησαν την δράση τους στο Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης (ΚΥΤ) της Μόριας στη Λέσβο ήδη από το 2013 ως εταίροι της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης. Στο Κέντρο αυτό δραστηριοποιήθηκαν αργότερα πολλές ελληνικές και διεθνείς οργανώσεις και ειδικότερα κατά το καλοκαίρι του 2015, διάστημα κατά το οποίο εντάθηκαν οι προσφυγικές ροές προς την χώρα μας. Εν συνεχεία, όταν τον Μάρτιο του 2016  η εν λόγω δομή μετατράπηκε σε κλειστό Κέντρο Υποδοχής, οι περισσότερες οργανώσεις αποσύρθηκαν. Οι  ΓτΚ αποφάσισαν να παραμείνουν, παρόλο που μια τέτοια απόφαση δεν ήταν εύκολη, προκειμένου όχι μόνο να διασφαλίσουν την πρόσβαση των προσφύγων και μεταναστών σε απαραίτητες και επαρκείς υπηρεσίες υγείας αλλά και να διατηρήσουν το δικαίωμα της μαρτυρίας, σε περιπτώσεις παραβίασης ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Υπηρετήσαμε σταθερά τον στόχο αυτό, προσφέροντας τις υπηρεσίες μας και δημοσιοποιώντας τις απόψεις μας αναφορικά με τα εμπόδια στην πρόσβαση υγείας, την ευαλωτότητα των προσφύγων και μεταναστών και τις προκλήσεις για το σύστημα δημόσιας υγείας.

Οι ΓτΚ, πιστοί στο ανθρωπιστικό ιδεώδες, το ρόλο και το σκοπό των ΜΚΟ, υπήρξαν αρωγοί του δημόσιου συστήματος υγείας, συντονίζοντας σε σταθερή βάση την δράση τους με τους δημόσιους φορείς και προσπαθώντας να συνεισφέρουν στοχευμένα και αποτελεσματικά σε καταστάσεις και προβλήματα που ξεπερνούσαν τις δυνατότητες ή τον χαρακτήρα τους.

Παρατείναμε χρονικά την δράση μας στην Μόρια, αντιμετωπίζοντας σοβαρά κενά στις αποπληρωμές του έργου, προκειμένου να συμβάλουμε σε μια ομαλή μετάβαση στην νέα κατάσταση, αφού ενημερωθήκαμε από τους αρμόδιους φορείς ότι η παρουσία και η δράση μας εντός του Κέντρου, δεν «κρίνεται» πλέον απαραίτητη.

Ευελπιστούμε ότι, ο φιλοξενούμενος πληθυσμός του ΚΥΤ θα εξακολουθήσει να απολαμβάνει ποιοτικές υπηρεσίες υγείας αντίστοιχες με εκείνες που παρείχαν οι Γιατροί του Κόσμου όλα αυτά τα χρόνια. Από τη μεριά μας, θα θέλαμε να ενημερώσουμε τους φίλους και υποστηρικτές της οργάνωσης ότι θα συνεχίσουμε να βρισκόμαστε παρόντες στο νησί της Λέσβου και να λειτουργούμε ιατρικές και ψυχοκοινωνικές υπηρεσίες, συνδράμοντας τόσο τον προσφυγικό πληθυσμό όσο και την τοπική κοινωνία του νησιού, σε συνεργασία με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς.

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •