1652963463904

Οι Γιατροί του Κόσμου Ελλάδας εγκαινιάζουν τη συνεργασία τους με την Odyssea, στο πλαίσιο υλοποίησης δράσεων για την ενίσχυση της κοινωνικής ένταξης ευάλωτων κοινωνικά ομάδων. Στόχος αυτών των δράσεων είναι να υποστηριχθούν οι ωφελούμενοι των Γιατρών του Κόσμου στην πρόσβαση στην αγορά εργασίας, μέσα από ένα ολοκληρωμένο σύστημα παραπομπών στα εκπαιδευτικά προγράμματα της Odyssea. Επιπλέον η συνεργασία εστιάζει στην υποστήριξη των εκτοπισμένων ατόμων από την Ουκρανία που αναζητούν προστασία στην Ελλάδα. Οι κοινωνικοί λειτουργοί των Γιατρών του Κόσμου συνεργάζονται με τους συμβούλους και εκπαιδευτικούς της Odyssea για την καλύτερη δυνατή υποστήριξη των ωφελούμενων. Ήδη έχουν λάβει χώρα τα πρώτα ενημερωτικά σεμινάρια στο Υπνωτήριο Αστέγων των Γιατρών του Κόσμου καθώς και στον Ανοικτό Κέντρο Διαμονής “A Step Forward” που φιλοξενεί γυναίκες και μητέρες αιτούσες άσυλο με τα παιδιά τους.

Η συνεργασία των δύο φορέων ξεκίνησε με την παραχώρηση μιας κινητής ιατρικής μονάδας από την Odyssea προς τους Γιατρούς του Κόσμου για την κάλυψη των αναγκών στην ευρύτερη συνοριακή περιοχή Ουκρανίας και Ρουμανίας, ενώ η μονάδα θα αξιοποιηθεί και για τις δράσεις Υγείας των Γιατρών του Κόσμου σε απομακρυσμένους πληθυσμούς που κατοικούν  σε ορεινές και νησιωτικές περιοχές της χώρας.

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

1652817866323