Λόγω μη επίτευξης της απαιτούμενης απαρτίας, η Γενική Συνέλευση και οι Αρχαιρεσίες των Γιατρών του Κόσμου, θα πραγματοποιηθούν την Κυριακή 4 Ιουλίου 2021 ομοίως με ψηφιακά μέσα και ώρα 09:00 π.μ.

 

 

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

2021.06 - A Step Forward - 01