ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

Καλούνται τα μέλη των ΓΙΑΤΡΩΝ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, την Κυριακή 16 Σεπτεμβρίου 2012 στα κεντρικά γραφεία της Οργάνωσης των Γιατρών του Κόσμου (Σαπφούς 12, 10553, Αθήνα) και ώρα 10:00πμ. Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη απαρτία κατά την παραπάνω ημεροχρονολογία, η Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ την Κυριακή 23 Σεπτεμβρίου 2012 την ίδια ώρα και στον ίδιο χώρο.

Τα θέματα Ημερήσιας Διάταξης θα είναι:

1. Απολογισμός πεπραγμένων Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Οικονομικός Απολογισμός.

3. Έγκριση απολογισμού και Απαλλαγή Διοικητικού Συμβουλίου.

4. Τοποθετήσεις – Προτάσεις. 

Υπενθυμίζουμε ότι σύμφωνα με το Καταστατικό, στη Γενική Συνέλευση συμμετέχουν τα οικονομικά ενήμερα μέλη. (Τυχόν οικονομικές εκκρεμότητες των παλαιών μελών μπορούν να διευθετηθούν την ημέρα των εκλογών). 

Δεδομένου ότι η Οργάνωση με το έργο της συγκαταλέγεται πλέον στις μεγάλες ελληνικές Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις αρωγής, η συμμετοχή σας και η άποψή σας θα βοηθήσει να ξεπεραστούν αδυναμίες και λάθη και να γίνουμε καλύτεροι.

Το Διοικητικό Συμβούλιο

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •