Για 10 χρόνια πηγαίνω στο κλείσιμο του Πολυϊατρείου της Αθήνας και μέχρι το βράδυ, για να οργανώσω όλα τα αρχεία ασθενών της ημέρας που πέρασε. Για 6 χρόνια συμμετείχα εβδομαδιαία και στο πρόγραμμα Δρόμοι της Αθήνας-πρόγραμμα στήριξης ατόμων εξαρτημένων από ουσίες, αλλά και σε δράσεις εκτός Αθηνών καθώς και σε εκδηλώσεις των ΓτΚ στην Αθήνα.

Αρχικά ξεκίνησα τον εθελοντισμό λόγω κάποιου προσωπικού μου προβλήματος και επειδή δεν δούλευα πια και δεν είχα υποχρεώσεις, είχα άπλετο χρόνο διαθέσιμο. Αναζήτησα τρόπους για να τον αξιοποιήσω παραγωγικά. Λόγω του χαρακτήρα μου, δεν αντέχω την απραξία και συγχρόνως αγαπώ όσο τίποτα άλλο, να προσφέρω στους άλλους όπως και όσο μπορώ και κυρίως σε αυτά τα άτομα που βρίσκονται σε χειρότερη θέση από τη δική μου. Έτσι γρήγορα αναζήτησα μορφές εθελοντικών δράσεων που θα ταίριαζαν στην ιδιοσυγκρασία μου, αλλά και στην πρότερη επαγγελματική μου εμπειρία.

Ο εθελοντισμός είναι ένας τρόπος, για να νιώσει το άτομο καλά με τον εαυτό του και να ενισχύσει την καλή πλευρά του χαρακτήρα του. Η εθελοντική εργασία έχει θετικές συνέπειες τόσο για τους ανθρώπους ή για τους σκοπούς για τους οποίους προσφέρεται, όσο και για το ίδιο το άτομο που κάνει εθελοντισμό. Όταν προσφέρεις ανιδιοτελώς τη βοήθειά σου , όπου είναι απαραίτητη, γεμίζεις με αισθήματα χαράς και ικανοποίησης και ταυτόχρονα διαμορφώνεις ένα καλύτερο χαρακτήρα και προσωπικότητα.

Μέσω του εθελοντισμού αντιμετωπίζεται νομίζω και η μοναξιά των καιρών μας.

Αυτό που θα ήθελα να πω σε όλες και σε όλους είναι, αξιοποιήστε τον ελεύθερο χρόνο σας δημιουργικά και βοηθήστε χωρίς υλικό αντάλλαγμα, την ευημερία του κοινωνικού συνόλου.

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Γιατροί του Κόσμου