Προς: Mrs. Ursula von der Leyen
Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Ευρωπαϊκά Κράτη Μέλη
Μόνιμοι Διπλωματικοί Αντιπρόσωποι στη Γενεύη

 

Υπόψη: Πρεσβευτή Dagfinn Sørli
Πρόεδρο του Συμβουλίου για την TRIPS

 

29η Ιουνίου 2021

 

Οι υπογράφοντες φορείς θα θέλαμε να εκφράσουμε τη σοβαρή ανησυχία μας σχετικά με τη θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όσον αφορά τις προσπάθειες για αύξηση της πρόσβασης σε εμβόλια, θεραπείες και άλλα ιατρικά αγαθά για την πανδημία Covid-19 μέσω της προσωρινής διακοπής κάποιων διατάξεων της Συμφωνίας για τα Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας στον Τομέα του Εμπορίου (TRIPS).

Για περισσότερο από ένα χρόνο, η πανδημία σαρώνει τις κοινωνίες και τις οικονομίες του πλανήτη μας. Ταυτόχρονα, η ανισότητα στην πρόσβαση στο εμβόλιο και σε άλλες τεχνολογίες υγείας οδήγησαν σε άνισα μονοπάτια ανάκαμψης, με αρκετές χώρες να μην έχουν δει ακόμη φως στην άκρη του τούνελ. Η πρόταση από την Ινδία και τη Νότιο Αφρική για μια άρση των διατάξεων της Συμφωνίας για τα Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας και εμπορικής εκμετάλλευσης (TRIPS Waiver) που κατατέθηκε τον Οκτώβριο του 2020 και το αναθεωρημένο κείμενο της απόφασης που παρουσιάστηκε το Μάιο, επιχειρεί να θέσει επί τάπητος τις ανισότητες στην πρόσβαση σε σημαντικά αγαθά για τον έλεγχο της Covid-19 εισάγοντας ταυτόχρονα διευκολύνσεις με στόχο την ταχύτητα και την ελευθερία της παραγωγής καθώς και την αύξηση  των επιλογών προμηθειών. Η πρόταση αυτή εισηγήθηκαν 63 Μέλη του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ) και υποστηρίζεται από περίπου από 100 μέλη.

Τους τελευταίους εννέα μήνες, η πρόταση συζητείται εκτενώς και οι συν-υπογράφοντες   ανταποκρίθηκαν στα ερωτήματα και τα αιτήματα των Μελών του ΠΟΕ, συμπεριλαμβανομένης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.). Η πρόταση έλαβε παγκόσμια μαζική υποστήριξη και στηρίζεται από υπηρεσίες των Ηνωμένων Εθνών, συμπεριλαμβανομένου του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας και της UNAIDS από την πλειοψηφία της επιστημονικής κοινότητας, από ιατρικές ενώσεις, σωματεία εργαζομένων, κοινοτικούς και θρησκευτικούς ηγέτες, εθνικούς και περιφερειακούς νομοθέτες, πρώην προέδρους, πρωθυπουργούς και ανθρώπους βραβευμένους με Nobel.

Εντός της Ε.Ε., τα νομοθετικά σώματα των κρατών μελών στην Ισπανία, τη Γαλλία και την Ιταλία στηρίζουν δυναμικά την άρση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και αποκλειστικής εμπορικής εκμετάλλευσης στον ΠΟΕ. Επιπλέον, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρόσφατα ενέκρινε ψήφισμα “ζητώντας υποστήριξη για προληπτικές, εποικοδομητικές, βάσει κειμένου διαπραγματεύσεις για προσωρινή άρση της συμφωνίας TRIPS του ΠΟΕ στοχεύοντας στην βελτίωση της παγκόσμιας πρόσβασης σε προσιτά ιατρικά προϊόντα σχετιζόμενα με τον Covid-19 και για να θέσει επί τάπητος τους περιορισμούς της παγκόσμιας παραγωγής και των ελλειμάτων προμηθειών”[1].

Την 4η Ιουνίου 2021, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπέβαλε την πρόταση IP/C/W/680[2] S με τίτλο “Επείγουσα Πολιτική Εμπορίου ως απάντηση στην κρίση της COVID-19: Πνευματική Ιδιοκτησία” (“Urgent Trade Policy responses to the COVID-19 crisis: Intellectual Property”). Ακολούθησε μια ακόμη πρόταση την 18η Ιουνίου η οποία συμπεριέλαβε  μια δήλωση για την Συμφωνία TRIPS και τη Δημόσια Υγεία υπό τις συνθήκες της πανδημίας (IP/C/W/681)[3].

Οι προτάσεις που παρουσιάστηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στον ΠΟΕ στερούνται, κατά τη γνώμη μας, οποιασδήποτε χρήσιμης πρότασης λύσης, παρά την κρισιμότητα της στιγμής. Στην παρούσα συγκυρία, ο ΠΟΕ θα έπρεπε να συνεισφέρει αποφασιστικά και εμπράκτως στη διασφάλιση της έγκαιρης και ίσης πρόσβασης σε εμβόλια, θεραπείες, διαγνώσεις και άλλες τεχνολογίες και αγαθά υγείας σχετιζόμενα με την πανδημία Covid-19.

Οι διευκρινίσεις που περιλαμβάνονται στις προτάσεις της ΕΕ είναι ανεπαρκείς καθώς αφορούν ζητήματα που ποτέ δεν αποτέλεσαν αντικείμενο διαφωνίας και τα οποία προβλέπονται σαφώς στο κείμενο του Άρθρου 31 και του Άρθρου 31α της Συμφωνίας TRIPS και της δήλωσης της DOHA για την TRIPS και τη Δημόσια Υγεία[4]. Αυτές οι “ψευδο- προτάσεις” δεν δημιουργούν  τίποτα πέρα από σύγχυση και  χρησιμεύσουν μόνο  στο να αποσπάσουν και να καθυστερήσουν την ουσιαστική συζήτηση της πρότασης για την άρση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και εμπορικής εκμετάλλευσης  (TRIPS Waiver).

Οι προτάσεις της ΕΕ αποτυγχάνουν επίσης να καταλαγιάσουν  τη μείζονα βαθύτερη ανησυχία σχετικά με την υποχρεωτική αδειοδότηση, -κατά περίπτωση ή  κατά προϊόν- μια  προσέγγιση η οποία είναι περιοριστική κατά τη διάρκεια της πανδημίας και  συνεπάγεται την ύπαρξη  επιπρόσθετων  εργαλείων  για να υπερκεραστούν τα εμπόδια της Πνευματικής Ιδιοκτησίας[5]. Στην πραγματικότητα, ιστορικά η Ε.Ε., οι ΗΠΑ και άλλες χώρες υψηλού εισοδήματος έχουν αποθαρρύνει αναπτυσσόμενες χώρες από το να χρησιμοποιήσουν την υποχρεωτική αδειοδότηση . Επιπλέον, οι προϋποθέσεις του Άρθρου 31α της Συμφωνίας TRIPS καθιστούν τον μηχανισμό μη λειτουργικό στο να διευκολύνει  εν γένει την πρόσβαση σε φάρμακα, ειδικά κατά τη διάρκεια της πανδημίας.

Επιπρόσθετα, η επικέντρωση των προτάσεων στην υποχρεωτική αδειοδότηση είναι κοντόφθαλμη υπό την έννοια ότι δεν αντιμετωπίζει  την ευρύτερη δυσκολία που προκαλείται από τα δικαιώματα της πνευματικής ιδιοκτησίας, όπως τα εμπορικά μυστικά , τα βιομηχανικά σχέδια και τα πνευματικά δικαιώματα (copyright) που απαιτούνται για την παραγωγή εμβολίων και άλλων τεχνολογιών υγείας.

Η ανισότητα στην πρόσβαση μεταξύ των χωρών με υψηλά και χαμηλά εισοδήματα είναι αχανής. Τα τελευταία δεδομένα δείχνουν ότι οι εύρωστες χώρες, που αντιπροσωπεύουν μόνο το 16% του παγκόσμιου πληθυσμού, έχουν εμβολιάσει πλήρως το 28.5% του πληθυσμού τους, ενώ μόλις το 0.1% του πληθυσμού των φτωχότερων χωρών και κατά μέσο όρο γύρω στο 7.8% των χωρών μέσου εισοδήματος έχουν εμβολιαστεί πλήρως[6]. Παρομοίως η πρόσβαση στον έλεγχο, σε θεραπευτικές και άλλες τεχνολογίες υγείας παραμένουν μία πρόκληση για της αναπτυσσόμενες χώρες. Υπάρχει επείγουσα ανάγκη για αύξηση και την διεύρυνση της παραγωγής των εμβολίων και άλλων σημαντικών ιατρικών τεχνολογιών.

Οι προτάσεις της Ε.Ε. δεν μπορούν να θεωρηθούν μια εναλλακτική στην πρόταση για άρση των πατεντών, διότι δεν ανταποκρίνονται σε κανένα από τα στοιχεία και τις ανησυχίες που ανακύπτουν από τους υποστηρικτές  της πρότασης για την άρση της TRIPS. Αντιθέτως,  η ΕΕ εισάγει ένα κείμενο που δύναται  να υποσκάψει την  ευελιξία που προτείνεται μέσω της πρότασης για άρση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας (TRIPS Waiver). Συγκεκριμένα σημειώνουμε  ότι η πρόταση για άρση του TRIPS βασίζεται σε μια συγκεκριμένη διαδικασία υπό το Άρθρο 9 του ΠΟΕ.

 

Συμπερασματικά:

 

 • Καλούμε τα κράτη μέλη της ΕΕ να ζητήσουν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να επανεξετάσει τις προτάσεις της προς το Συμβούλιο της TRIPS, δεδομένου ότι δεν προσφέρουν ουσιαστικές λύσεις στο ζήτημα της ισότιμης πρόσβασης και – αντίθετα – ενδέχεται να υπονομεύσουν την ευελιξία και τις διευκολύνσεις που εισάγει το κείμενο για την άρση της πνευματικής ιδιοκτησίας (TRIPS Waiver).
 • Απαιτούμε από την ΕΕ να μη διαταράξει τις συζητήσεις σχετικά με την πρόταση άρσης της πνευματικής ιδιοκτησίας . Η ΕΕ πρέπει να αναγνωρίσει τη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και να συμμετέχει εποικοδομητικά στις διαπραγματεύσεις για την πρόταση απαλλαγής από τις διατάξεις της TRIPS (IP/C/W/669/Rev.1) διασφαλίζοντας ότι θα εισακουστεί και θα υλοποιηθεί η βούληση των Ευρωπαίων πολιτών και δισεκατομμυρίων ανθρώπων σε όλο τον κόσμο.

 

Υπογράφοντες οργανισμοί

Διεθνείς οργανισμοί

 

 1. African Centre for Global Health & Social Transformation (ACHEST)
 2. Action against AIDS Germany
 3. ActionAid Nederland
 4. AIDS Action Europe
 5. Amnesty International
 6. APN+
 7. Asia Pacific Forum on Women, Law and Development
 8. Asian Health Institute
 9. Association for Proper Internet Governance
 10. Australian Arts Trust / Music Trust
 11. Brot füer die Welt
 12. BUKO Pharma-Kampagne
 13. Centre for Health and Resource Management
 14. CHISA
 15. Comitato ICE NOPROFITONPANDEMIC Cosenza
 16. Consiglio Nazionale delle Ricerche (Italy)
 17. Corporate Europe Observatory (CEO)
 18. COVID Advocates Advisory Board
 19. Development Alternatives with Women for a New Era (DAWN)
 20. Drug Action Forum – Karnataka
 21. East African Health Platform
 22. Education International
 23. European African Treatment Advocates Network
 24. European AIDS Treatment Group
 25. European Citizens’ Initiative No Profit on Pandemic
 26. European Federation of Public Service Unions (EPSU)
 27. Farmamundi
 28. Feminist Task Force
 29. Focus on the Global South
 30. Fondation Eboko
 31. Fondazione Lelio e Lisli Basso Onlus
 32. Foundation for Integrative AIDS Research (FIAR)
 33. Frontline AIDS
 34. Fundación Salud por Derecho
 35. Gandhi Development Trust
 36. GenderCC SA
 37. Global Health Advocates / Action Santé Mondiale
 38. Global People’s Health Movement
 39. Governance Links
 40. GRAIN
 41. Health Action International (HAI)
 42. Health Action International Asia Pacific
 43. Health Alliance International
 44. Health GAP
 45. HIV Legal Network (Canada)
 46. Human Rights Watch
 47. IFARMA Foundation
 48. Latin American Institute for La Paz and Citizenship (ILAPYC)
 49. IndustrialALL Global Union
 50. Institute for Agriculture and Trade Policy
 51. Institute for Economic Research on Innovation
 52. Interfaith Center on Corporate Responsibility
 53. International Federation of Anthroposophic Medical Associations
 54. International Treatment Preparedness Coalition (ITPC)
 55. International Union of Food, Agricultural,Hotel, Restaurant, Catering, Tobacco and Allied Workers Associations (IUF)g
 56. International Women’s Rights Action Watch Asia Pacific (IWRAW Asia Pacific)
 57. IT for Change
 58. ITPC-LATCA
 59. Kazan Medical University
 60. KEI Europe
 61. Médecins du Monde
 62. Médecins Sans Frontières (MSF) Access Campaign
 63. Medical Mission Institute
 64. Medicina Democratica Onlus
 65. Medicusmundi
 66. NGO Santé Diabète
 67. Oxfam International
 68. Pan-African Treatment Access Movement
 69. Peoples Health Movement
 70. People’s Health Movement (PHM) Europe
 71. Pertubuhan Kebajikan Intan Zon Kehidupan
 72. Pharmaceutical Accountability Foundation
 73. PHM – Zambia
 74. PT Foundation
 75. Public Service International (PSI)
 76. Right2cure/Dirittoallacura Italia
 77. Salud y Fármacos
 78. Sisters of Charity Federation
 79. Society for International Development (SID)
 80. Solidarité Agissante pour Développement Familial (SADF)
 81. South Asia Alliance for Poverty Eradication (SAAPE)
 82. Southern African Programme on Access to Medicines and Diagnostics (SAPAM)
 83. The European Network against Commercialisation of Healthcare and Social Protection
 84. The Global Network of People living with HIV (GNP+)
 85. Third World Network
 86. Transnational Institute
 87. Transparency International Global Health
 88. Treatment Action Group
 89. UNI Global Union
 90. University College Dublin
 91. Viva Salud
 92. WeMove Europe
 93. Womankind Worldwide
 94. World Vision Deutschland e.V.
 95. Yolse, Santé Publique et Innovation

Εθνικοί οργανισμοί

 1. Access to Medicines Ireland
 2. Acción Internacional para la Salud (AIS PERU)
 3. ActionAid Ireland
 4. ADSP-IB Associació per a la Defensa de la Sanitat Pública de les Illes Balears
 5. Africa Japan Forum
 6. Alianza por la Solidaridad-ActionAid
 7. Alliance Women of Advocating for Change (AWAC)
 8. All India Drug Action Network
 9. Ashar Alo Society
 10. Asociación de Mujeres Gente Nueva-AMUGEN
 11. Asociación por un Acceso Justo al Medicamento
 12. Associação Brasileira Interdisciplinar de AIDS (ABIA)
 13. Association de Lutte Contre la Dépendance
 14. Association For Promotion Sustainable Development
 15. Australian Fair Trade and Investment Network
 16. Belgia Center for Pharmacotherapeutical Information
 17. Bolivian Commitee for Consumers Protección CODEDCO
 18. Canadian Centre for Policy Alternatives (CCPA)
 19. Cancer Alliance, South Africa
 20. Coalition of Women Living with HIV and AIDS
 21. Center for Health, Human Rights and Development (CEHURD)
 22. Child Way Uganda
 23. CNCD-11.11.11
 24. Coalition for Health Promotion and Social Development (HEPS Uganda)
 25. Coalizione Italiana Libertà e i Diritti civili (CILD)
 26. COAST Trust
 27. Consumer Association the Quality of Life-EKPIZO
 28. Consumers’ Association of Penang
 29. Cooperative and Policy Alternative Center
 30. Coordinadora de Organizaciones para el Desarrollo
 31. Crisis Home
 32. Dandora Community Aids support Association (DACASA)
 33. Ecologistas en Acción
 34. Equidad de Género: Ciudadanía, Trabajo y Familia
 35. Fairwatch
 36. Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública
 37. Focsiv Italian Federation Christian NGOs
 38. Forum Maranhense Das Respostas Comunitarias de Luta Contra as IST AIDS e Hepatites Virais
 39. Fórum ONG AIDAS RS
 40. Foundation for Male Engagement (FOME)
 41. Friends of the Earth Malaysia
 42. Fundación Grupo Efecto Positivo (FGEP)
 43. GeneEthics
 44. Gestos (soropositividade, comunicação, gênero)
 45. Grupo de Incentivo à Vida (GIV)
 46. Grandmothers Advocacy Network
 47. Grupo de Resistência Asa Branca- GRAB
 48. Grupo Pela Vidda SP
 49. Handel Anders Coalitie
 50. Health Equity Initiatives
 51. Indonesia AIDS Coalition
 52. Indonesia for Global Justice
 53. Initiative for Health & Equity in Society
 54. Innovations for Development (I4DEV)
 55. Integrated Social Development Effort (ISDE) Bangladesh
 56. International Community of Women Living with and affected by HIV- Kenya Chapter
 57. IPleft
 58. ItsOurFuture (NZ)
 59. Just Treatment
 60. Kamukunji Paralegal Trust (KAPLET)
 61. Kenya Legal & Ethical Issuse Network on HIV & AIDS
 62. Kenyan Network of Cancer Organizations
 63. Khulumani Support Group
 64. Konsil LSM Indonesia
 65. Korean Pharmacists for Democratic Society
 66. Malawi Health Equity Network
 67. Malawi Network of Religious Leaders Living with or Personally Affected by HIV and AIDS (MANERELA+)
 68. Malaysian Women’s Action for Tobacco Control and Health
 69. Milwaukee Fair Trade Coalition
 70. National Alliance of People’s Movements
 71. national Alliance of women Human Right defenders
 72. National Alliance of Women Human Rights Defenders (NAWHRD)
 73. National Fisheries Solidarity
 74. New Kashmir Women and Child Welfare Society
 75. Non-communicable Diseases Alliance Kenya
 76. Oxfam IBIS
 77. Pacifc Asia Resource Center (PARC)
 78. People’s Health Movement (PHM) Korea
 79. People’s Health Movement-Japan Circle
 80. Perkumpulan Medialink
 81. Perkumpulan PRAKARSA
 82. Pertubuhan Persaudaraan Pesawah Malaysia (PeSAWAH)
 83. PHM Kenya
 84. Positive Malaysian Treatment Access & Advocacy Group (MTAAG+)
 85. Positive Men’s Union (POMU)
 86. Public Citizen
 87. Red de Acceso a Medicamentos
 88. Rural Area Development Programme (RADP)
 89. Sankalp Rehabilitation Trust
 90. Southern and East African Trade Institute – South Africa (SEATINI)
 91. Servicios Ecumenicos para Reconciliation y Reconstruccion
 92. Sotsium Association
 93. Southern and Eastern African Trade Information and Negotiations Institute
 94. Sukaar Welfare Organization
 95. Tarangini Foundation
 96. TB Proof
 97. The Malaysian AIDS Council (MAC}
 98. The People’s Health Movement South Africa
 99. Trade Justice Network Canada
 100. Trade Justice Pilipinas
 101. Trade Justice Prince Edward Island
 102. Tusitukirewamu Group Bwaise
 103. UFRJ
 104. Uganda Key Populations Consortium Uganda (UKPC)
 105. University Health Network
 106. University of Naples Federico II
 107. We Rise and Prosper (WRAP)
 108. WEMOS
 109. Women’s Coalition Against Cancer- WOCACA
 110. Women’s Probono Initiative (WPI) – Uganda
 111. Zimbabwe National Network of PLHIV (ZNNP+)

 

[1] Κείμενα που υιοθετήθηκαν – Meeting the Global Covid-19 challenge: effects of waiver of the WTO TRIPS agreement on Covid-19 vaccines, treatment, equipment and increasing production and manufacturing capacity in developing countries – Thursday, 10 June 2021 (europa.eu)

[2] IP/C/W/680 (wto.org)

[3] IP/C/W/681 (wto.org)

[4] Ανάλυση των MSF για τις προτάσεις της Ε.Ε. στο Συμβούλιο της TRIPS για την άρση των Πνευματικών Δικαιωμάτων για την COVID-19  https://msfaccess.org/msf-analysis-eu-communications-trips-council-covid-19-ip-waiver-proposal and “Disinformation, Diversion, and Delay: The Real Text of the European Union’s Communication to the WTO TRIPS Council” at http://infojustice.org/archives/43180

[5] Compulsory licenses, the TRIPS waiver and access to COVID-19 medical technologies https://msfaccess.org/compulsory-licenses-tripswaiver-and-access-covid-19-medical-technologies and MSF Technical Brief: Analysis of EU position on compulsory licensing and TRIPS waiver in the COVID-19 pandemic https://msfaccess.org/analysis-eu-position-compulsory-licensing-and-trips-waiver-covid-19-pandemic

[6] https://ourworldindata.org/covid-vaccinations

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

MdM - TRIPS-vaccines - 5597