Η ιστορία της ψυχιατρικής μεταρρύθμισης στην Ελλάδα. Μια ιστορία ασυλοποίησης και στιγματισμού.Οι συνέπειες για την ψυχική υγεία των προσφύγων, μεταναστών και ευάλωτων ομάδων.

 

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •